Hyppää sisältöön

Kauppataseessa ennätysvaje vuonna 2011

Julkaisuajankohta 7.2.2012 9.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2017 klo 8.46
Tiedote

Suomen ulkomaankauppa jäi vuonna 2011 poikkeuksellisen alijäämäiseksi. Vajetta kertyi lähes 3,6 miljardia euroa. Reaaliarvoltaan suunnilleen samantasoisia alijäämiä on koettu viimeksi öljykriisin aikoihin vuosina 1974 ja -75. Vielä vuonna 2010 tase oli 539 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viennin arvo vuonna 2011 oli 56,6 miljardia euroa eli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Tuonti puolestaan kasvoi 16 prosenttia, ja kohosi miltei 60,2 miljardiin euroon. Tuonti nousi jo lähelle taantumaa edeltänyttä tasoa; viennin arvo on sen sijaan yhä selvästi pienempi kuin vuosina 2006-2008.

Kemian teollisuus ja metallien perusteollisuus olivat edellisen vuoden tavoin viennin kulmakiviä. Kemian vienti kasvoi ennakkotietojen mukaan yli viidenneksen ja metallien vientikin yli kymmeneksen, vaikka ryhmän vienti kääntyikin syksyllä laskuun kaasuputkien viennin loputtua. Kemian viennin kasvu johtui kokonaan hintojen noususta.

Myös koneiden, laitteiden ja metsäteollisuustuotteiden vienti lisääntyi. Sähkötekniikan vienti jäi sen sijaan edellisvuotista vähäisemmäksi, kun viestintälaitteiden vienti supistui yli viidenneksen. Viennin kasvulukuja painoi alaspäin myös vertailuvuodelle ajoittunut miljardin euron arvoisen risteilyaluksen vienti.

Tuonnin arvo kasvoi viime vuonna suureksi osaksi energiatuotteiden, metallien ja malmirikasteiden hintojen nousun vuoksi. Myös kone- ja laitetuonti lisääntyi selvästi.

Ruotsi säilytti asemansa suurimpana vientimaana selvästi ennen Saksaa. Tuonnissa Venäjän osuus nousi energiatuonnin ansiosta lähes viidennekseen koko tuonnista.

Maantietransitossa hienoista kasvua

Suomen kautta maanteitse Venäjälle kuljetetun transitotavaran määrä nousi vuonna 2011 lähes 2,2 miljoonaan tonniin eli viisi prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Koneiden, laitteiden ja tekstiilien kuljetukset lisääntyivät, mutta elintarviketransito väheni. Transitokuljetusten arvoksi on arvioitu 20,7 miljardia euroa eli viidennes enemmän kuin vuonna 2010.

Jälleenvienti Venäjälle vähenee edelleen

Muualla kuin Suomessa valmistettujen, mutta Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden osuus Suomen viennistä Venäjälle oli ennen taantumaa suurimmillaan suunnilleen kolmannes. Taantuman aikana osuus putosi alle viidennekseen ja on sen jälkeen yhä laskenut. Vuonna 2010 jälleenviennin osuudeksi on arvioitu 14-15 prosenttia, ja ennakkotietojen perusteella jälleenvienti jää vuonna 2011 tätäkin pienemmäksi, n. 13-14 prosenttiin.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Tiedustelut:
Tilastojohtaja Timo Koskimäki, puh 040 332 1851
Tulliylitarkastaja Kari Ylioja (transitotilastot), puh. 040 332 1862
Tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 040 332 1845
Tilastotiedote