Asiakastiedote 10.1.2017
Kaupallisessa käytössä olevien kuljetusvälineiden väliaikainen maahantuonti

10.1.2017 9.15
Tiedote

Väliaikainen maahantuonti myönnetään täysin tuontitullitta mm. tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta sellaisille maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan Unionin tullialueen ulkopuolella, tämän alueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin.

 • Väliaikainen maahantuonti myönnetään täysin tuontitullitta mm. tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta sellaisille maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan Unionin tullialueen ulkopuolella, tämän alueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin.
 • Kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ilmoittavan henkilön tulee olla sijoittautunut Euroopan Unionin ulkopuolelle.
 • Yleensä Euroopan Unionin ulkopuolella rekisteröidyt kuljetusvälineet ovat joko suullisella ilmoituksella tai muulla toimella väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettuja.
 • Väliaikaisesti maahantuotua kuljetusvälinettä ei saa jättää EU:n tullialueelle siten, että sillä ei olisi täällä sen käyttämiseen oikeutettua henkilöä.
 • Kuljetusväline voi olla Euroopan Unionin tullialueella väliaikaisesti tullitta vain kuljetuksen edellyttämän ajan.
 • Kun kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on kulunut, kaupallisessa käytössä olevilla kuljetusvälineillä väliaikaisen tullittoman maahantuonnin menettely on päätettävä toiseen tullimenettelyyn, joka kolmannen maan kuljetuskaluston osalta on yleensä jälleenvienti.
 • Kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on tapauskohtainen. Pääsääntöisesti ajoneuvon on palattava viipymättä, kun kuljetuksen liittyvät tehtävät on suoritettu.
 • Tulli harkitsee tapauskohtaisesti katsotaanko kuljetusvälineen olleen Euroopan Unionin tullialueella kauemmin kuin kysymyksessä oleva kuljetustehtävä on edellyttänyt.
 • Milloin kuljetusvälineen katsotaan olleen Euroopan Unionin tullialueella kauemmin kuin kuljetuksen vaatiman ajan, eikä tälle määräajan ylitykselle ole olemassa hyväksyttävää syytä, Tulli kantaa kuljetusvälineestä asianmukaiset maahantuontiverot. Kuljetusväline jää tällöin Tullin haltuun, kunnes po. maahantuontiverot on maksettu.  
 • Kun väliaikaisesti tullitta maahantuotu kuljetusväline viedään pois EU:n tullialueelta Suomen tullitoimipaikan kautta, Tulli tulee arvioimaan tapauskohtaisesti mikä on ollut kysymyksessä olevan kuljetuksen tarvitsema aika, jos kuljetusvälineen maahantuonnista EU:n tullialueelle on kulunut yli 10 päivää.
 • Alle 10 päivän maassaoloon tulli ei lähtökohtaisesti puutu, ellei ole syytä epäillä, että kuljetusvälinettä on käytetty EU:n tullialueelle muuhun tarkoitukseen kuin tavaran kuljetukseen EU:n tullialueelle ja/tai tavaran kuljetukseen pois EU:n tullialueelta.

Sovellettu lainsäädäntö:

Unionin Tullikoodeksi (EU) 952/2013, artiklat 215, 250 ja 251
Komission Delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 212 ja 217

Asiakastiedotteet