Hyppää sisältöön

Käteisasiakkaiden erityismenettelyjen valvova tulli

10.7.2015 16.09
Tiedote

60/2015, JR/MNy

Tullin yleiskirjeellä 68/11.07.2014 määrättiin rekisteröityjen asiakkaiden erityismenettelyjen valvovaksi tulliksi Sähköinen palvelukeskus 1.9.2014 alkaen. Käyttöön otettu uusi valvova tulli -toiminto hoitaa keskitetysti koko Suomen osalta Tullin rekisteröityjen asiakkaiden erityismenettelyjen oikean käyttämisen valvontaan liittyvät toimenpiteet.

Käteisasiakkaiden erityismenettelyjen valvovasta tullista on annettu yleiskirje THT 236/2004, joka kumo-taan tällä yleiskirjeellä. Käteisasiakkaiden tullausten osalta menettelyä valvova tulli on jatkossa pääsääntöisesti se tullitoimipaikka, jossa tavaroiden erityismenettelyihin asettamista koskeva ilmoitus on hyväksytty.

Erityismenettelyjä ovat tässä yhteydessä sisäinen jalostusmenettely, ulkoinen jalostusmenettely, tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely, väliaikaisen maahantuonnin menettely ja vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tietyn käyttötarkoituksen perusteella (end-use).

Tullin käteisasiakkaiden antamilla tulli-ilmoituksilla tavaroiden asettamiseksi em. erityismenettelyihin tai em. erityismenettelyjen päättämiseksi on tulli-ilmoituksille ilmoitettava valvovaksi tulliksi menettelyyn asettava tullitoimipaikka. Liitteenä on luettelo eri tulleista ja tullitoimipaikoista, jotka voivat toimia käteisasiakkaiden erityismenettelyjä valvovana tullina.

Valvovan tullin toimenpiteet

Valvovalle tullille (menettelyyn asettavalle tullitoimipaikalle) toimitetaan:

  • sisäiseen jalostusmenettelyyn suspensiojärjestelmässä tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn kuuluva päätöstilitys (jäljempänä: päätöstilitys)
  • vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen (end-use) perusteella luovutettujen tavaroiden käyttämistä koskeva ilmoitus (jäljempänä: tavaroiden käyttämisestä koskeva ilmoitus)
  • väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä menettelyn päättävät asiakirjat ja ennakkotuonnilla tapahtuvassa ulkoisen jalostuksen menettelyssä vientiasiakirjat menettelyn asianmukaisen päättämisen varmistamiseksi ja mahdollisesti varatun vastuuvakuuden vapauttamista varten
  • kaikkien edellä mainittujen menettelyjen osalta menettelyn päättämisen määrä-ajan pidentämistä koskeva hakemus
  • päätöstilityksen, tavaroiden käyttämistä koskevan ilmoituksen ja sisäiseen jalostusmenettelyyn tullinpalautusjärjestelmässä liittyvän tullien palauttamista tai peruttamista koskevan hakemuksen toimittamisen määräajan pidentämistä koskeva hakemus
  • edellä mainittuihin päätöksiin kohdistuvat valitukset sekä niihin liittyvät asiakirjat.

Lisäksi valvova tulli antaa tarvittaessa ohjeita siitä, mitä tietoja päätöstilityksen tai tavaroiden käyttämistä koskevan ilmoituksen tulee sisältää sekä määrää, missä muodossa päätöstilitys tai tavaroiden käyttämistä koskeva ilmoitus sille toimitetaan.

Voimassaoleviin lupiin ja jo aloitettuihin menettelyihin merkityt valvovat tullit

Tullin käteisasiakkaiden voimassaoleviin edellä mainittujen menettelyjen käyttämistä koskeviin lupiin ei tehdä muutoksia niihin merkityn valvovan tullin osalta. Luvassa mainitusta valvova tulli -tiedosta riippumatta valvova tulli on pääsääntöisesti menettelyyn asettava tullitoimipaikka.

Niissä Tullin käteisasiakkaiden aloittamissa menettelyissä, joita koskevilla tulli-ilmoituksilla on valvovaksi tulliksi ilmoitettu luvan mukainen valvova tulli, tulee menettelyä päätettäessä ilmoittaa valvovaksi tulliksi menettelyn aloittanut tullitoimipaikka.

Lisätietoja: Tuonnin yritysneuvonta, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, puh. 0295 5202

Liite

Luettelo eri tullitoimipaikoista ja -toimipisteistä, jotka voivat toimia käteisasiakkaiden erityismenettelyjä valvovana tullina.

HELSINGIN TULLI

FI009800 Vuosaaren satama, Gatehouse

FI151000 Lahden tullitoimipaikka

FI013800 Hakkilan tullitoimipiste

FI109001 Hangon tullitoimipaikka, Vapaasatama

LENTOTULLI

FI015300 Lentotulli, rahtitullitoimipaikka

FI015302 Lentotulli, matkustajat

TURUN TULLI

FI339000 Tampereen tullitoimipaikka

FI201000 Turun tullitoimipaikka

FI651700 Vaasan tullitoimipaikka

FI261000 Rauman tullitoimipaikka

FI403200 Jyväskylän tullitoimipaikka

FI671000 Kokkolan tullitoimipaikka

FI288800 Porin tullitoimipaikka

TORNION TULLI

FI889300 Vartiuksen tullitoimipaikka

FI954001 Tornion tullitoimipaikka, Etelätulli

FI904000 Oulun tullitoimipaikka

FI994900 Kilpisjärven tullitoimipaikka

FI994400 Kivilompolon tullitoimipaikka

FI999800 Utsjoen tullitoimipaikka

FI989200 Sallan tullitoimipaikka

FI998002 Näätämön tullitoimipaikka

FI999500 Karigasniemen tullitoimipaikka

FI999801 Polmakin tullitoimipaikka

FI998001 Rajajoosepin tullitoimipaikka

FI939990 Kuusamon tullitoimipaikka

KOTKAN TULLI

FI483100 Kotkan tullitoimipaikka

FI494600 Haminan tullitoimipaikka

VAALIMAAN TULLI

FI499300 Vaalimaan tullitoimipaikka

NUIJAMAAN TULLI

FI542300 Nuijamaan tullitoimipaikka

FI542700 Vainikkalan tullitoimipaikka

IMATRAN TULLI

FI591000 Parikkalan rajanylityspaikka

FI826750 Niiralan tullitoimipaikka

FI556100 Imatra tullitoimipaikka

MAARIANHAMINA

FI221001 Maarianhaminan tullitoimipaikka

THT