Kasvinterveysdirektiivin muutos tiedoksi maahantuojille

28.12.2017 14.15
Tiedote

Tulli tiedottaa maahantuojille kasvinterveysdirektiivin 2000/29/EY viimeisimmästä muutoksesta (EU) 2017/1279. Muutos on pantu täytäntöön Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 13/17.

1.1.2018 lähtien alla mainittujen hedelmien tuonti Euroopan unionin alueelle ei ole sallittua unionin ulkopuolisista (kolmansista) maista, elleivät nämä maat ole ennen 1.1.2018 kirjallisesti ilmoittaneet komissiolle asetuksen liitteessä mainittuja tietoja (mm. maan kasvintuhoojastatus tai käytetty käsittelymenetelmä). Komissio julkaisee sille toimitetut kolmansien maiden ilmoitukset nettisivuillaan, josta ne voi tarkistaa ennen tuontia.

  • EU:n ulkopuolisista maista tuotavat Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. lajien hedelmät sekä niiden hybridit
  • Afrikan mantereen maista, Kap Verdeltä, Saint Helenalta, Madagaskarilta, Réunionilta, Mauritiukselta ja Israelista tuotavat Capsicum (L.), Prunus persica (L.) Batsch, Punica granatum L. lajien hedelmät
  • EU:n ulkopuolisista maista tuotavat Microcitrus Swingle, Naringi Adans. and Swinglea Merr. lajikkeiden kasvit (ei koske kasvien hedelmiä ja siemeniä).

Komissio on myös julkaissut päivitetyn listan kasvinterveysdirektiivin 2000/29/EY alaisten tuotteiden mahdollisista alennetuista kasvinterveystarkastusprosenteista (perustuu asetukseen EC/1756/2004). Jos tuote ei ole listalla, sen tarkastusprosentti on 100 % eli siihen ei sovelleta alennettua tarkastusprosenttia ja jokainen erä tarkastetaan.

Tulli pyytää maahantuojia kiinnittämään huomiota siihen, että Egyptistä ja Israelista tuotavien sitrushedelmien tarkastusprosentti nousee 100 %:iin 1.2.2018.

Asiakastiedotteet