Hyppää sisältöön

Företag som exporterar EU-ursprungsprodukter till Kanada rekommenderas att genast registrera sig i REX-systemet

Utgivningsdatum 18.10.2017 12.39
Pressmeddelande

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, dvs. CETA-avtalet, började tillämpas provisoriskt den 21 september 2017. För merparten av produkterna med ursprung i EU behöver man inte längre betala importtullar i Kanada.

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, dvs. CETA-avtalet, började tillämpas provisoriskt den 21 september 2017. För merparten av produkterna med ursprung i EU behöver man inte längre betala importtullar i Kanada.

Erhållande av tullförmånen i Kanada förutsätter att det finländska exportföretaget upprättar en formbunden ursprungsdeklaration i fakturan eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten. För att exportföretag ska kunna upprätta sådana ursprungsdeklarationer ska de via Tullen ansöka om registrering som registrerad exportör i EU:s REX-system i det fall att värdet på de ursprungsprodukter som företagen exporterar till Kanada överskrider 6 000 euro. Ursprungsdeklarationerna ska alltid förses med exportföretagets REX-registreringsnummer när denna värdegräns överskrids.

Företag som exporterar EU-ursprungsprodukter till Kanada rekommenderas att genast registrera sig i REX-systemet eftersom det efter den 31 december 2017 är bara registrerade exportörer som kan upprätta ursprungsdeklarationer vid export till Kanada.

De tillstånd för godkänd exportör och de företagsspecifika tillståndsnummer som tillämpas enligt andra frihandelsavtal kan användas i ursprungsdeklarationer vid export till Kanada endast fram till utgången av år 2017.

Läs mer om registrerad exportör

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX), tullblankett 1051r

Meddelandet om tillämpningen av CETA-avtalet finns i Europeiska unionens officiella tidning L 238, 16.9.2017. Avtalstexten med tullnedsättningar och ursprungsregler finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 11, 14.1.2017. Se också Tullens kundmeddelande av 2.5.2017.

Kommissionen har på sin webbplats en databas kallad Market Access Database som är särskilt nyttig för exportörer. I punkten Tariffs på sidan Export from EU kan man se vilka tullar som tas ut i destinationsländer (t.ex. Kanada) för olika varor enligt olika tullpreferensavtal.

Läs mer om kommissionens Market Access Database (MADB)

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling