Kambodžan alkuperätuotteille on aloitettu menettely, jossa myönnettävät GSP-tullietuudet mahdollisesti peruutetaan väliaikaisesti (päivitetty 28.2.2019)

28.2.2019 9.38
Tiedote

Komissio on aloittanut menettelyn, jossa Kambodžalle myönnettävät tullietuudet mahdollisesti peruutetaan väliaikaisesti.

Asiaa koskevassa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EUVL C55 07, 12.2.2019) ja sen liitteessä on kerrottu syyt menettelyn aloittamiseen sekä määräajat muun muassa menettelyn lopettamiseen tai tullietuuksien väliaikaiseen peruuttamiseen.

Kambodža on EU:n GSP-järjestelmässä niin sanottu vähiten kehittynyt edunsaajamaa. Sen kaikki alkuperätuotteet ovat tällä hetkellä tullittomia aseryhmän tuotteita lukuun ottamatta (EBA, everything but arms).

Kambodžalla on meneillään siirtymäaika viejien käyttämän alkuperäselvityksen osalta. Jo rekisteröidyt Kambodžan viejät laativat itse alkuperävakuutuksia. Vielä rekisteröimättömät viejät käyttävät viranomaisen vahvistamia A-alkuperätodistuksia (Form A) toistaiseksi.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet