Hyppää sisältöön

Två kommissionens genomförandeförordningar om nya och ändrade kompletterande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

19.7.2017 10.28 | Publicerad på svenska 19.7.2017 kl. 12.49
Pressmeddelande

IOL, 19.7.2017

Kommissionen utfärdade den 18 juli 2017 genomförandeförordningen (EU) 2017/1343, som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) L 186, s. 1–2. Genom förordningen läggs en kompletterande anmärkning till i kapitel 19 i Kombinerade nomenklaturen som kompletterande anmärkning 4.

Kommissionen utfärdade samma dag också genomförandeförordningen (EU) 2017/1344, som publicerades i EUT L 186, s. 3–5. Förordningen innehåller ändringar i de kompletterande anmärkningarna 4 och 5 till kapitel 17 och i de kompletterande anmärkningarna 3 och 4 till kapitel 21.

Mera information:

  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
TMD