Hyppää sisältöön

Kaikki Tullin lähiesimiehet suorittavat jatkossa lähiesimiestutkinnon – tukee johtamisen strategiaa

10.10.2017 9.15
Tiedote

Tullin kaikki uudet esimiehet suorittavat tästä syksystä lähtien lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Tutkinnon suorittaminen tukee Tullin strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on, että johtaminen ja esimiestyö Tullissa on ammattitaitoista ja innostavaa.

Suomalaiseen tutkintojärjestelmään kuuluvaa lähiesimiestyön ammattitutkintoa on voitu suorittaa syksystä 2015. 

— Huomasimme Tullissa, että oma esimiesvalmennuksemme vastaa pitkälti uutta lähiesimiestutkintoa muun muassa tutkinnon kohderyhmän, osaamistavoitteiden ja valmistavan koulutuksen sisältöjen osalta, kertoo tulliylitarkastaja Terttu Lehti Tullin koulutuksesta.   

– Syntyi ajatus, että Tullin esimiesvalmennus voitaisiin suorittaa tulevaisuudessa tutkintomuotoisena. Tutkinnossa on lisäksi ammattitaitovaatimuksia, jotka ovat vastauksia esimiesten kyselyssämme esiintuomiin toiveisiin.  Tukea ja koulutusta on toivottu erityisesti henkilöjohtamiseen ja vuorovaikutustaitoihin sekä toiminnan johtamiseen ja palvelussuhdeasioihin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä ja hänellä on valmiudet perehdytykseen sekä hyvät viestinnälliset ja kehittämisvalmiudet.  

Tullin esimies- ja johtamistyön kehittäminen on osa Tullin strategiatyötä. Työssä on hyödynnetty EU:n tullialan osaamiskarttaa, jossa kaikille EU-tulleille yhteiset, mm. johtamisosaamiset, on määritelty. Lisäksi on huomioitu Maailman tullijärjestön WCO:n Picard-standardit, jotka koskevat strategisen johtamisen vaatimuksia, ja Tullin työtyytyväisyyskyselyn, VMBaron, tulokset. 

Tullin johtoryhmä hyväksyi 28.8.2017 Tullin esimies- ja johtamiskoulutuksen projektiryhmän esityksen, jonka mukaan kaikki Tullin uudet esimiehet suorittavat jatkossa lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Se ja Tullin tulos- ja kehityskeskustelukoulutus ovat jatkossa pakollisia peruskoulutuksia Tullin esimies- ja johtamiskoulutuksen kokonaisuudessa. Myös Tullin esimiesvalmennuksen jo suorittaneet voivat hakeutua tutkintokoulutukseen.

Nyt käynnistymässä olevan lähiesimiestyön ammattitutkintoa toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen, Edupolin ja Tullin kanssa.  

Lehdistötiedotteet