Jos tuot Turkista, etuutta ei voi hakea Turkissa sähköisesti vahvistetuilla A.TR.- ja EUR.1-tavaratodistuksilla

13.7.2018 10.37
Tiedote

Turkissa sähköisesti vahvistetuista A.TR.-  ja EUR.1-tavaratodistuksista puuttuu toistaiseksi Turkin viranomaisen allekirjoitus. Tällaisella vaillinaisesti vahvistetulla todistuksella tuoja ei saa hakea tulliliittokohtelua tai tullietuuskohtelua unionissa.

Tullimenettelyksi on tuonnissa ilmoitettava 4000 999, tullikohteluksi 100 ja tullijärjestelmäksi 1011 (KOLM).

Tuojan on palautettava vaillinaisesti vahvistettu todistus tavaran lähettäjälle, joka hankkii Turkin viranomaiselta allekirjoituksen todistukseen tai kokonaan uuden allekirjoitetun todistuksen. Tuojat voivat hakea oikaisua, kun asianmukainen tavaratodistus on saatu.

Turkissa vahvistetaan edelleen myös perinteisesti paperilomakkeille laadittuja tavaratodistuksia siirtymäkauden ajan eli vuoden 2018 loppuun asti.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling