Hyppää sisältöön

Jäteverolain muutokset 1.1.2016

22.12.2015 13.23
Tiedote

115/2015, ST/KL

Jäteverolakia (1126/2010) on muutettu 1.1.2016 voimaan tulevalla lain muutoksella (1401/2015). Muutoksen yhteydessä jäteveron tasoa korotetaan 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Muutoksen yhteydessä myös jäteverolakiin sisältyvä keräyspaperin siistauslietteen ehdollista verottomuutta koskeva säännös, 6 §:n 2 momentti, kumotaan.

THT