Hyppää sisältöön

Israel, produkter tillverkade i bosättningarna, tekniskt arrangemang

Utgivningsdatum 6.3.2013 10.26 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.36
Pressmeddelande

28/2013, LL

Produkter som tillverkats eller framställts i de israeliska bosättningarna är inte berättigade till Israel-förmånsbehandling vid import till Europeiska unionen. Det senaste meddelandet till importörer i ärendet finns publicerat i EUT C 232, 3.8.2012. I samband med meddelandet blev postnummerförteckningen gällande de orter som inte medger förmånsbehandling offentlig.

Kommissionen har uppdaterat sin förteckning över de bosättningar som ligger på de områden som ockuperats av Israel. Den uppdaterade förteckningen publicerades den 1 mars 2013. Också det viktiga meddelandet i början av förteckningen har uppdaterats. Detta meddelande finns också tillgängligt på svenska. I meddelandet konstateras bl.a. att ”förmånsbehandling inte kommer att medges för produkter där det i ursprungsintyget anges att den produktionsprocess som ger ursprungsstatus har ägt rum på en ort inom territorier som lyder under den israeliska förvaltningen sedan juni 1967. Dessa orters postnummer anges i del I i förteckningen.”

Israel ändrade i februari 2013 sitt postnummersystem så att de femsiffriga postnumren blev sjusiffriga. Denna ändring har nu beaktats i de uppdaterade postnummerförteckningarna. Förteckningen har nu två delar. Orterna i del II ligger vid gränsen till de ockuperade områdena. Då är det svårt att säkerställa om en produkt som tillverkats eller framställts nära gränsen är berättigad till förmånsbehandling eller inte.

Importörerna underrättas om att de israeliska exportörerna får använda femsiffriga gamla postnummer under en övergångsperiod, dvs. till den 31 januari 2014. Kommissionen anser emellertid att importörerna ska lita på den uppdaterade postnummerförteckningen vare sig ursprungsintyget är försett med ett nytt sjusiffrigt postnummer eller med ett gammalt femsiffrigt nummer. På kommissionens webbplats finns fortfarande också den gamla postnummerförteckningen från tiden före postnummerreformen.

I den nya postnummerförteckningen kan postnummer sökas genom att ange postnumrets fem första siffror i sökfunktionen.

Importörerna borde kontrollera postnumret i förteckningen om avsikten är att begära Israel-förmånsbehandling för produkten. Om det postnummer som angetts i ursprungsintyget nämns i del I i förteckningen, ska förmånsbehandling inte begäras. Om postnumret som angetts i ursprungsintyget nämns i del II (gränsorter), ska importören kontakta tullmyndigheten innan förmånsbehandling begärs. Tullmyndigheten ska genom kommissionen kontrollera den exakta tillverknings- eller framställningsorten där produkten fått sin ursprungsstatus.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

En länk till kommissionens anvisning:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm

En länk till den uppdaterade förteckningen över bosättningarnas sjusiffriga postnummer med del I och del II: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf

I förteckningen finns en länk till kommissionens viktiga meddelande som kan öppnas på olika språk: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/important_notice_en.pdf

En länk till det viktiga meddelandet på svenska: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/important_notice_sv.pdf

En länk till den gamla postnummerförteckningen (3.8.2012) med femsiffriga postnummer:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes_3-8-12.pdf

TMD