Hyppää sisältöön

Israel, siirtokunnissa valmistetut tuotteet, tekninen järjestely

Julkaisuajankohta 6.3.2013 10.26
Tiedote

28/2013, LL

Israelin siirtokunnissa tuotetut taikka valmistetut tuotteet eivät ole oikeutettuja Israel-tullietuuskohteluun tuonnissa Euroopan unioniin. Viimeisin asiaa koskeva ”Ilmoitus tuojille” on julkaistu EUVL C 232, 3.8.2012. Etuuskohteluun oikeuttamattomien paikkakuntien postinumeroluettelo muutettiin tämän ilmoituksen julkaisemisen yhteydessä julkiseksi.

Komission on päivittänyt internetissä ylläpitämänsä luettelon Israelin miehitetyillä alueilla sijaitsevista siirtokunnista. Uudistettu luettelo on julkaistu 1.3.2013. Myös uudistetun luettelon johdantona oleva ”Tärkeä huomautus” on päivitetty. Tämä tärkeä huomautus on luettavissa myös suomenkielisenä. Huomautuksessa todetaan muun ohella, että ”tullietuuskohtelua ei myönnetä tuotteille, joiden alkuperäselvityksen mukaan alkuperäaseman antava tuotanto on tapahtunut paikassa, joka on saatettu Israelin hallinnon alaisuuteen kesäkuussa 1967 tai sen jälkeen. Tällaisten paikkojen postinumerot esitetään uudistetun luettelon osassa I.”

Israel on helmikuussa 2013 uudistanut postinumerointijärjestelmänsä siten, että Israelissa siirryttiin 5-merkkisistä postinumeroista 7-merkkisiin numeroihin. Tämä postinumerojärjestelmän muutos on nyt otettu huomioon uudistetussa siirtokuntien postinumeroluettelossa. Luettelossa on nyt osat I ja II.  Osan II paikkakunnat sijaitsevat miehitettyjen alueiden rajoilla. Tällöin on vaikeaa varmistaa, se, onko rajan läheisyydessä tuotettu taikka valmistettu tuote oikeutettu etuuskohteluun vai ei.

Tuojille ilmoitetaan, että israelilaiset viejät voivat käyttää 5-merkkisiä (vanhoja) postinumeroita siirtymäkauden ajan eli 31.1.2014 asti. Komissio kuitenkin toteaa, että tuojien tulee luottaa uudistettuun siirtokuntien postinumeroluetteloon olipa alkuperäselvityksessä  ”uusi” 7-merkkinen postinumero taikka ”vanha” 5-merkkinen postinumero. Komission internetsivuilla on kuitenkin edelleen julkaistuna myös postinumerouudistusta edeltävä siirtokuntien vanha postinumeroluettelo.

Uudistetusta siirtokuntien postinumeroluettelosta voidaan etsiä haluttu postinumero haku-komennolla kirjoittamalla hakuun postinumeron viisi ensimmäistä merkkiä.

Tuojien tulisi katsoa luettelosta postinumerotieto, jos tarkoituksena on pyytää tuotteelle Israel-tullietuuskohtelua. Jos alkuperäselvityksessä oleva postinumero on mainittu luettelon osassa I, niin etuuskohtelua ei tule pyytää. Jos alkuperäselvityksessä ilmoitettu postinumero on mainittu luettelon osassa II (miehitettyjen alueiden raja-alueet), niin tuojan tulee ottaa yhteyttä tulliviranomaisiin ennen etuuskohtelun pyytämistä. Tulliviranomaisen tulee komission välityksellä tarkastaa  tuotteen täsmällinen valmistus- taikka tuotantopaikka, jossa tuotteen alkuperäasema on saavutettu. 

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

Linkki komission ohjeeseen asiasta:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm

Linkki suoraan 1.3.2013 päivitettyyn siirtokuntien luetteloon (7-merkkiset postinumerot), jossa osa I ja osa II:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf

Siirtokuntien luettelossa on linkki komission laatimaan ”tärkeään huomautukseen”, joka on avattavissa eri kielisinä, myös suomeksi:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/important_notice_en.pdf

Linkki suoraan suomenkieliseen ”tärkeään huomautukseen”:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/important_notice_fi.pdf

Linkki suoraan päivittämättömään (vanhaan 3.8.2012) siirtokuntien luetteloon (5-merkkiset postinumerot):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes_3-8-12.pdf

THT