Irtotavarasta annetun tullivarastoinnin ilmoituksen oikaisu

3.6.2019 9.09
Tiedote

Irtotavara voidaan asettaa menettelyyn edeltävän asiakirjan määrätiedoilla. Tullivarastoinnin vakiomuotoisia ilmoituksia ja EIR-luvanhaltijan esittämistiedonantoja on oikaistava, jos tavaroissa huomataan poikkeamia sen jälkeen, kun ne on luovutettu tullivarastoinnin menettelyyn. Irtotavaran eli bulk-tavaran oikaisumenettely poikkeaa hieman kappaletavaran oikaisumenettelystä, koska poikkeamaa irtotavaran määrässä ei aina voi kohdentaa yksittäiseen ilmoitukseen.

Oikaisua pyydetään mittausten tai inventaarion tulosten perusteella

Kun varastoon on edeltävän mittauksen jälkeen lisätty tavaraa tai sieltä on otettu tavaraa, pyydetään oikaisua irtotavaran mittausten perusteella. Pelkkä mittaus ilman tapahtumia ei edellytä oikaisua. Oikaisua pyydetään myös jos varasto tyhjennetään ja tavaran määrässä todetaan poikkeamia verrattuna ilmoitettuun määrään.

Oikaisu, kun tavaraa on alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua enemmän

Jos irtotavaraa on varastossa ilmoitettua enemmän, ilmoitukseen pyydetään oikaisua. Jos ylipurettu tavara olisi muuta kuin alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua tavarasta on annettava kokonaan uusi ilmoitus. Edeltäväksi asiakirjaksi ilmoitetaan tässä tapauksessa ”ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”. Edeltävän asiakirjan viitteenä ilmoitetaan sen asiakirjan tunniste, johon poikkeamahavainto perustuu ja havainnon päivämäärä. Asiakirja voi olla esimerkiksi mittausraportti.

Oikaisu, kun tavaraa on alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettua vähemmän

Jos irtotavaraa on varastossa ilmoitettua vähemmän, vanhinta ilmoitusta pyydetään oikaistavaksi. Jos havaittu vaje on yhtä suuri tai suurempi kuin vanhimman ilmoituksen määrä, pyydetään oikaistavaksi bruttopainolle 0 niin monta ilmoitusta, että vaje saadaan katettua. Oikaisupyynnöllä on yksilöitävä oikaistava määrä, oikaistavien ilmoitusten MRN-viitteet ja asiakirja, johon oikaisu perustuu.

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet