Hyppää sisältöön

Intrastat-tiedonantorasite vuonna 2014

Julkaisuajankohta 2.2.2015 9.00
Tiedote

Intrastat-ilmoituksilla kerätään arvokasta tietoa Suomen ulkomaankaupasta muiden EU-maiden kanssa. Tulli laatii ulkomaankaupan viralliset tilastot yhdistämällä Suomen ja EU-maiden välisen kaupan tiedot Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välisen kaupan tietojen kanssa, jotka saadaan tulli-ilmoituksista. Intrastat-ilmoitusten täyttö aiheuttaa tiedonantovelvollisille yrityksille lisätyötä. Tulli pyrkii kehittämään Intrastat-ilmoittamista niin, että tiedonantorasite pienenisi.

Tullin tilastointi selvitti marraskuussa 2014 Intrastat-tilastoinnin yrityksille aiheuttamaa rasitetta ja kartoitti tietojen toimittamisen ongelmakohtia. Edellinen selvitys tehtiin vuonna 2008. Suomessa molemmat mittaukset toteutettiin osana EU:n rahoittamia projekteja.

Suomessa on noin 68 000 yritystä, jotka käyvät tavarakauppaa muiden EU-maiden kanssa. Näistä 5716 yritystä oli vuoden 2014 lopussa Intrastat-tiedonantovelvollisia. Vuonna 2008 yrityksiä oli 7985.

Vuonna 2014 Intrastat-ilmoittamisesta kertyi yrityksille kaikkiaan 212,6 henkilötyövuoden verran työtä. Vuonna 2008, jolloin ilmoittajia oli enemmän ja sähköisiä ilmoittajia vähemmän, yritykset käyttivät Intrastat-ilmoittamiseen 211,3 henkilötyövuotta.

Intrastat-ilmoituksen täyttämiseen kuluva aika oli vähentynyt, mutta Intrastat-ilmoituksen valmisteluun kuluva aika oli kasvanut. Kyselyyn vastanneista 34 prosenttia piti Intrastat-ilmoittamista vaivattomana, vastaava luku vuonna 2008 oli 48 prosenttia. Vuonna 2014 ilmoittamisen koki työlääksi 47 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 33 prosenttia. Vuodesta 2008 paperilomakkeella ilmoittavien nimikeriviä kohti kuluttama aika kaksinkertaistui, TYVI-palvelun käyttäjillä säilyi samana ja muita sähköisiä ilmoitustapoja käyttävillä väheni kolmasosaan.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä puh. 040 332 1862
Tulliylitarkastaja Pekka Tanhua puh. 040 332 2155
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote