Hyppää sisältöön

Intrastat-tiedonantorasite keveni vuonna 2008

Julkaisuajankohta 26.2.2009 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 10.00
Tiedote

Euroopan unioni on asettanut toimintaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää EU-lainsäädännön yrityksille aiheuttamaa hallinnollista työtä 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Tullin vastuulla oleva EU-jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastointi on yksi EU:n toimenpideohjelman keventämisen kohteista.

Intrastat-tiedonantovelvollisten määrää ollaan lainsäädäntöteitse pienentämässä ja tiedonkeruumenettelyitä pyritään edelleen automatisoimaan. Ohjelmaan liittyen Tullihallituksen tilastoyksikkö mittasi syksyllä 2008 Intrastat-tilastoinnin yrityksille aiheuttamaa kuormaa ja kartoitti tietojen toimittamisen ongelmakohtia.  

Vuonna 2008 Intrastat-ilmoittamisesta kertyi yrityksille kaikkiaan noin 210 henkilötyövuoden verran työtä. Vuonna 2007, jolloin otos oli jonkin verran suurempi ja sähköisiä ilmoittajia vähemmän, yritykset käyttivät Intrastat-ilmoittamiseen noin 254 henkilötyövuotta.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja:
tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851 tai tulliylitarkastaja Olli-Pekka Penttilä, puh. 020 49 21862
Tilastotiedote