Intiasta peräisin olevat ruostumattomat terästangot, CN-koodit 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89, lopullisen tasoitustullin kantamista jatketaan 29.6.2017 lähtien

29.6.2017 10.53
Tiedote

Intiasta peräisin olevat ruostumattomat terästankojen lopullisen tasoitustullin kantamista jatketaan 29.6.2017 lähtien

Lopullisen tasoitustullin kantamista jatketaan tuotaessa Intiasta peräisin olevia ruostumattomia terästankoja, jotka eivät ole enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset läpimitaltaan vähintään 80 mm:n tangot. Ne luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89.

Lisätietoja on EU:n virallisen lehden numerossa L 165, 28.6.2017 sivut 2-28

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar