Intialaisen teräslangan polkumyyntitullia koskeva oikaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä

29.5.2017 11.01
Tiedote

Intialaisen teräslangan polkumyyntitullia koskeva oikaisu

Euroopan unionin virallisen lehden numerossa L 134, 23.5.2017 on oikaistu komission asetusta 2017/220, EUVL nro L 34, 9.2.2017. Asetus koskee intialaista ruostumatonta teräslankaa, joka luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99. ”Kaikkien muiden yritysten” (Taric-lisäkoodi B999) lopullinen polkumyyntitulli on 12,5 prosenttia eikä 16,2 prosenttia, kuten EUVL:ssä aiemmin ilmoitettiin.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar