Asiakastiedote 27.4.2016
INF-lomakkeiden käyttö sisäisessä ja ulkoisessa jalostuksessa

27.4.2016 8.35
Tiedote

INF-lomakkeiden käyttö jalostusmenettelyissä laajenee 1.5.2016 alkaen. Uutta on, että se vaaditaan aina asetettaessa tavaraa jalostusmenettelyyn, joka alkaa viennillä.

Lomakkeiden käytöstä ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin, kun kaikki lomakkeiden käyttöön liittyvät asiat on selvitetty. Muutokset tässä tiedotteessa ennakoituihin toimintamalleihin ovat mahdollisia.

Vakioitu tietojenvaihto (INF-lomake) on pakollinen 1.5.2016 seuraavissa tapauksissa:

  • aina, kun jalostusmenettely alkaa viennillä (ulkoinen jalostus EX/IM tai sisäinen jalostus EX/IM)
  • silloin, kun tuonnilla alkavaan jalostusmenettelyyn osallistuu useampi kuin yksi jäsenmaa

Ennen sähköistä INF-tietojärjestelmää on käytettävä itsejäljentäviä paperisia INF-lomakkeita: INF1, INF2, INF5 ja INF9. Maksullisia lomakkeita on saatavilla tullitoimipaikoista.

INF-lomake on täytettävä helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin.

Menettelyä koskevalla tulli-ilmoituksella on ilmoitettava INF-lomakkeen asiakirjakoodi ja yksilöivä numero. Asiakirjakoodit eri INF-lomakkeille ovat:

INF1-lomake: C603

INF2-lomake: C604

INF5-lomake: C606

INF9-lomake: C610

Ulkoinen jalostus

Ulkoisessa jalostuksessa käytetään INF2-lomaketta, paitsi kun kyse on vakiovaihtojärjestelmän ennakkotuonnista tai uudesta ulkoinen jalostus IM/EX -menettelystä. Viejä tai hänen edustajansa täyttää lomakkeen kohdat 1-15 sekä merkitsee kohtaan 21 vienti-ilmoituksen tapahtumatunnuksen tai MRN-numeron.

Sisäinen jalostus

Sisäisessä jalostuksessa käytetään INF-lomakkeita seuraavasti:

  • INF1-lomake, kun siirretään tulliviranomaiselta toiselle tietoa jalostusmenettelyyn asetettuihin tavaroihin liittyvistä kauppapoliittisista toimenpiteistä tai kantamatta jääneiden tuontitullien määristä  
  • INF5-lomake, kun jalostusmenettely (EX/IM)  toteutetaan vastaavien tavaroiden ennakkovientiä hyväksi käyttäen
  • INF9-lomake, kun jalostustoiminnassa (IM/EX) tavaraa siirretään menettelyä päättämättä toimijalta toiselle

Toimija täyttää INF1-lomakkeesta kohdat 1 – 7 sekä merkitsee kohtaan 15 menettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen tapahtumatunnuksen tai MRN-numeron. INF5-lomakkeesta toimija täyttää kohdat 1 – 8 sekä kohtaan 18 menettelyyn asettamista koskevan tulli-ilmoituksen tapahtumatunnuksen tai MRN-numeron. INF9-lomakkeesta toimija täyttää kohdat 1 – 10 sekä kohtaan 19 menettelyyn asettamista koskevan tulli-ilmoituksen tapahtumatunnuksen tai MRN-numeron.  

INF-lomakkeen ilmoittaminen tulli-ilmoituksella ja toimittaminen Tullille vahvistusmerkintöjä varten

Kun annetaan sähköisesti tulli-ilmoitus menettelyyn, johon liittyy paperinen INF-lomake, on tulli-ilmoituksella ilmoitettava kyseisen INF-lomakkeen asiakirjakoodi ja yksilöivä numero. Paperinen INF-lomake voidaan ilmoittajan tai hänen asiamiehensä toimesta toimittaa Tullille vahvistusmerkintöjen tekemistä varten tulli-ilmoituksen käsittelyn jälkeen joko

  1. käymällä sellaisessa tullitoimipaikassa, jossa asiakaspalvelua on saatavilla ilman ajanvarausta
  2. käymällä sellaisessa tullitoimipaikassa, josta asiakaspalvelua saa ajanvarauksella
  3. postitse osoitteella Tulli, Sähköinen palvelukeskus / INF, PL 512, 00101 Helsinki.

Mikäli INF-lomake halutaan toimittaa postitse vahvistettavaksi muulle tullitoimipaikalle kuin Sähköiseen palvelukeskukseen, on tästä sovittava etukäteen kyseisen tullitoimipaikan kanssa.

Kun annetaan manuaalinen tulli-ilmoitus (SAD-lomake) menettelyyn, johon liittyy paperinen INF-lomake, on tulli-ilmoituksella ilmoitettava kyseisen INF-lomakkeen asiakirjakoodi ja yksilöivä numero. Kyseinen INF on toimitettava Tullille vahvistusmerkintöjen tekemistä varten yhdessä tulli-ilmoituksen kanssa.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet