Hyppää sisältöön

Ilmoitus tuojille; Tonnikalatuotteiden tuonti Thaimaasta Euroopan unioniin

14.8.2013 13.04
Tiedote

109/2013, LL

Komissio on julkaissut 1.8.2013 (EUVL C 220, 1.8.2013, s. 7) tuojille ilmoituksen, joka koskee Thaimaasta tuotavia tonnikalasäilykkeitä ja jäädytettyjä tonnikalafileitä. Tuotteet kuuluvat HS-alanimikkeeseen 1604 14. Komissio ilmoittaa, että on perusteltu syy epäillä, sovelletaanko mainituille tuotteille myönnettävää etuuskohtelua oikein ja ovatko näille tuotteille esitettävät alkuperäselvitykset moitteettomia.

Euroopan unioniin tuodaan näitä tuotteita huomattavia määriä siten, että tuotteiden  etuuskohteluun oikeuttavaksi alkuperämaaksi on virheellisesti ilmoitettu Thaimaa.

Euroopan unionin toimijoita, jotka esittävät alkuperäselvityksiä  tullietuuskohtelun saamiseksi mainituille tuotteille, kehotetaan  toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet tuotteiden alkuperäaseman varmistamiseksi. Kysymyksessä olevien tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen  etuuskohtelulla saattaa johtaa tullivelan syntymiseen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvaan petokseen.

Ilmoituksessa  mainitaan myös, että jälkitullaukseen sovelletaan  tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan viidennen alakohdan säännöksiä. Näiden säännösten mukaan velan maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei voi vedota vilpittömään mieleen, kun komissio on julkaissut EUVL:ssä ilmoituksen, jossa todetaan, että on perusteltua aihetta epäillä, ettei edunsaajamaa sovella etuuskohtelujärjestelmää moitteettomasti.

Tuonnissa esitetyistä alkuperäselvityksistä tehdään jälkitarkastuspyyntöjä edunsaajamaihin. Annetut alkuperäselvitykset saattavat jälkitarkastuksessa osoittautua virheellisiksi.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.


                                 

THT