Hyppää sisältöön

Ilmoitus tuojille; Tonnikalatuotteiden tuonti Thaimaasta Euroopan unioniin

Julkaisuajankohta 25.11.2015 11.19
Tiedote

96/2015, LL

Thaimaa on poistettu EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) edunsaajamaiden luettelosta   1.1.2015 alkaen. Tämän vuoksi komission 1.8.2013 julkaisema ilmoitus tuojille (EUVL C 220/2013, THT 109/2013) on menettänyt merkityksensä vapaaseen liikkeeseen 1.1.2015 tai sen jälkeen luovutettujen Thaimaasta tuotujen tonnikalatuotteiden osalta (Ilmoitus EUVL C 392, 25.11.2015, s. 8). Koska Thaimaassa vahvistetuilla Form A –alkuperätodistuksilla ei ole enää 1.1.2015 lähtien  saanut EU:ssa tullietuuksia, ei näissä alkuperätodistuksissa olevien tietojen todenperäisyyttäkään ole enää tarvinnut kyseenalaistaa.

Komission 1.8.2013 julkaisemassa ilmoituksessa todettiin Thaimaasta tuotavista tonnikalasäilykkeistä ja jäädytetyistä tonnikalafileistä, että oli perusteltu syy epäillä, sovellettiinko näille tuotteille myönnettyä etuuskohtelua oikein ja olivatko näille tuotteille esitetyt  alkuperäselvitykset moitteettomia.

THT