Hyppää sisältöön

Ilmoitus tuojille; Tonnikalan tuonti Kolumbiasta ja El Salvadorista

25.5.2010 13.14
Tiedote

92/2010, RAS/LL

Komissio on julkaissut 21.5.2010 (EUVL C 132) tuojille ilmoituksen, joka koskee Kolumbiasta ja El Salvadorista tuotavia tonnikalasäilykkeitä ja jäädytettyjä tonnikalafileitä. Tuotteet kuuluvat HS-alanimikkeeseen 1604 14. Komissio ilmoittaa, että on perusteltu syy epäillä, sovelletaanko mainituille tuotteille myönnettävää etuuskohtelua oikein ja ovatko näille tuotteille esitettävät alkuperäselvitykset moitteettomia.

EU:iin on tuotu näitä tuotteita huomattavia määriä siten, että tuotteiden  alkuperämaaksi on virheellisesti ilmoitettu Kolumbia tai El Salvador.

Ilmoituksen mukaan on mahdollista, että näitä tuotteita tuodaan muistakin GSP-järjestelmän piiriin kuuluvista maista, vaikka alkuperäkumulaatiota koskevat GSP-alkuperäsääntöjen vaatimukset eivät täyty.

Yhteisötuojia, jotka esittävät alkuperäselvityksiä  tullietuuskohtelun saamiseksi mainituille tuotteille, kehotetaan  toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet tuotteiden alkuperäaseman varmistamiseksi.  Kysymyksessä olevien tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen  etuuskohtelulla saattaa johtaa tullivelan syntymiseen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvaan petokseen.

Ilmoituksessa  mainitaan myös, että jälkitullaukseen sovelletaan  tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan viidennen alakohdan säännöksiä. Näiden säännösten mukaan velan maksamisesta vastuussa oleva henkilö ei voi vedota vilpittömään mieleen, kun komissio on julkaissut EUVL:ssä ilmoituksen, jossa todetaan, että on perusteltua aihetta epäillä, ettei edunsaajamaa sovella etuuskohtelujärjestelmää moitteettomasti.

Tuonnissa esitetyistä alkuperäselvityksistä tehdään  jälkitarkastuspyyntöjä  edunsaajamaihin. Annetut alkuperäselvitykset saattavat jälkitarkastuksessa osoittautua virheellisiksi.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT