Hyppää sisältöön

Keskusrikospoliisi tiedottaa lainvalvontaviranomaisten tuloksista
Huumaus- ja dopingainerikollisuuden tilannekatsaus 2016−2017

12.4.2017 14.16
Tiedote

Vuonna 2016 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi noin 7,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Huumausainerikosten kokonaismäärästä törkeiden huumausainerikosten lukumäärä kasvoi noin 9,7 % ja käyttörikosten määrät nousivat noin 3,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Käyttörikoksia tulee esiin etenkin poliisin suorittamassa liikennevalvonnassa.

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten lukumäärä voi vuosittain vaihdella suurestikin, koska se kiinteästi seuraa törkeimpään huumausainerikollisuuteen kohdistuvien tutkintaoperaatioiden etenemistä ja onnistumista.

Kaikista huumausainerikoksista epäiltyjen yhteismäärä kasvoi vuonna 2016 noin 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Törkeistä huumausainerikoksista epäiltyjen eri henkilöiden määrä kasvoi lähes 23 % vuoteen 2015 verrattuna. Sen sijaan käyttörikoksista epäiltyjen eri henkilöiden määrä väheni noin 5,5 % vuoteen 2015 verrattuna.

Ulkomaalaisilla rikollisorganisaatioilla on tärkeä rooli Suomeen suuntautuvassa huumausaineiden salakuljetuksessa ja rikollistoimijoiden kansalaisuuskirjo on moninaistumassa. Suomi kuuluu kiinteästi eurooppalaisiin huumausainemarkkinoihin, joilla suurimittaista salakuljetusta harjoitetaan eri maihin asettuneita sekä maanmies- että muita kontakteja järjestelmällisesti hyödyntäen. Suurimmissa tutkituissa huumausainekauppakokonaisuuksissa on Suomessakin hyvin nähtävissä, että rikollisryhmät ovat monikansallisia, niiden toiminta kytkee yhteen eri maissa toimivia organisoituja rikollisryhmiä muun muassa etniseen taustaan perustuvien kontaktien perusteella.

Ilmiötiedote 2016-2017

Lehdistötiedotteet