Hyppää sisältöön

Henkilönsuojaimista löytyi paljon puutteita Tullin ja Tukesin tehovalvonnassa

5.2.2018 8.00
Tiedote

Tulli ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoivat syksyllä 2017 ja vuodenvaihteessa tehostetusti kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia. Tehovalvonnassa keskityttiin urheilussa käytettäviin suojaimiin ja silmiensuojaimiin, joita käytetään ilotulitteita ammuttaessa. Tulli valvoi maahantuotavia lähetyksiä yhteistyössä Tukesin kanssa. Lähes puolessa Tullin tarkastamista henkilönsuojaimia sisältävistä lähetyksistä havaittiin puutteita.

Tullin ja Tukesin yhteisvalvonnan tuloksia

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin mm. laskettelukypäriä, laskettelijan selkäsuojaimia, moottoripyöräilijän suojaimia ja uimalaseja sekä suojalaseja. Tuotteista tarkastettiin, onko niissä CE-merkintä ja käyttöohjeet molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi Tulli pyysi maahantuojilta tuotteita koskevat asiakirjat. Tulli pysäytti ne tullaukset, joissa epäiltiin olevan kuluttajille tarkoitettuja tehovalvontaan kuuluvia henkilönsuojaimia. Tulli tarkasti 9 lähetystä, jotka sisälsivät 1–16 erimallista henkilönsuojainta. Puutteita havaittiin neljässä lähetyksessä. Lähetyksiä, joissa tuotteesta puuttui CE-merkintä tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, ei päästetty markkinoille.

Tukesin kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvonnan tuloksia

Tukes toteutti vuonna 2017 markkinavalvontahankkeen koskien henkilönsuojaimien CE-merkintää ja asiakirjoja. Tukes tarkasti 37 henkilönsuojainta, esimerkiksi viiltosuojakäsineitä kalankäsittelyyn, lentopalloilijan polvisuojaimia, moottoripyöräilijän polvisuojaimia, heijastimia sekä veden pinnalla harrastettavissa urheilulajeissa käytettäviä märkäpukuja. Tukes pyysi valmistajilta tai maahantuojilta henkilönsuojaimia koskevat asiakirjat, jos kauppoihin tehtyjen valvontakäyntien yhteydessä todettiin puutteita CE-merkinnässä, tai Tukesin vastaanottamien ilmoitusten mukaan suojain on vaatimustenvastainen. Tarkastetuista henkilönsuojaimista löytyi seuraavia puutteita:

– EY-tyyppitarkastustodistus puuttui (73 %)

– EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus puuttui (73 %)

– CE-merkintä puuttui (68 %)

– käyttöohjeet puuttuivat (57 %)

Kaiken kaikkiaan 68 prosenttia tarkastetuista henkilönsuojaimista vedettiin pois markkinoilta CE-merkinnän ja asiakirjojen puuttumisen vuoksi.

Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat vastaavat henkilönsuojaimien vaatimustenmukaisuudesta

Henkilönsuojaimet on varustettava vähintään CE-merkinnällä, valmistajan tai valmistajan valtuuttaman Euroopan talousalueella toimivan edustajan nimellä ja osoitteella sekä suomen- ja ruotsinkielisillä käyttöohjeilla. Tukes ja Tulli tiedottivat syksyllä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten vaatimuksista (linkki).

Henkilönsuojaimia koskevat säännökset muuttuvat ja uutta EU:n henkilönsuojainasetusta aletaan soveltaa huhtikuussa 2018. Asetuksessa on säädetty talouden toimijoiden velvollisuuksista. Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että markkinoille saatettavat henkilönsuojaimet ovat vaatimustenmukaisia. Lisätietoja EU:n henkilönsuojainasetuksesta on saatavilla Tukesin verkkosivuilla.

Henkilönsuojainten valvontaa tehdään yhteistyönä

Tukes toimii kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontaviranomaisena. Tullin tehtävänä on valvoa tuotteiden maahantuontia ja varmistaa markkinavalvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä, että tuontitavarat täyttävät niiden turvallisuutta koskevat vaatimukset. Tuotteiden pääsy markkinoille voidaan keskeyttää tarkempien tutkimusten ajaksi. Jos tuotteet osoittautuvat määräystenvastaisiksi, niiden tuontia ei sallita.

Tulli valvoo tiettyjen kulutustavaroiden turvallisuutta myös omassa kulutustavaravalvonnassaan perustuen kuluttajaturvallisuuslain ja kemikaalilain antamaan toimivaltaan.

 

Lehdistötiedotteet