Hyppää sisältöön

Förenklat förfarande för civila luftfartyg för erhållande av tullförmån vid slutanvändning

9.4.2018 12.59
Pressmeddelande

För att man för civila luftfartyg har kunnat tillämpa förfarandet för slutanvändning har tillstånd till slutanvändning krävts. För att få detta tillstånd har det krävts en garanti, som i vissa fall varit stor.

För att förenkla ekonomiska aktörers ställning har kommissionen integrerat i Taric-databasen 11.8.2017 fotnot TN 101 och 1.1.2018 fotnot EU004, vilka gäller civila luftfartyg som klassificeras enligt varukoderna 8802 11 00 10, 8802 12 00 10, 8802 20 00 10, 8802 30 00 10 och 8802 40 00 10.

Som följd av denna ändring kan nu civila luftfartyg som klassificeras enligt varukoderna ovan, och som införts i en EU-medlemsstats eller ett tredje lands register för civila luftfartyg, vid övergång till fri omsättning erhålla tullförmån vid slutanvändning, när man i samband med ingivandet av tulldeklarationen för Tullen uppvisar fartygets registreringsbevis (Certificate of Registration). Vid dessa fall behöver man inte heller inge en separat avräkningsnota för att förfarandet för slutanvändning ska kunna avslutas på korrekt sätt.

Förfarandet tas i bruk den 16 april 2018.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande