Hyppää sisältöön

Helpotettu menettely tietyn käyttötarkoituksen tullietuuden saamiseksi siviili-ilma-aluksille

Julkaisuajankohta 9.4.2018 12.59
Tiedote

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen ilma-alukselle on edellyttänyt tietyn käyttötarkoituksen lupaa. Luvan saamiseksi on vaadittu vakuus, joka on joissain tapauksissa ollut suuri.

Helpottaakseen talouden toimijoiden asemaa komissio on integroinut TARIC-tietokantaan 11.8.2017 alaviitteen TN 101 ja 1.1.2018 alaviitteen EU004, jotka koskevat nimikkeisiin 8802 11 00 10, 8802 12 00 10, 8802 20 00 10, 8802 30 00 10 ja 8802 40 00 10 luokiteltavia siviili-ilma-aluksia.

Tämän muutoksen seurauksena edellä mainittuihin nimikkeisiin luokiteltava siviili-ilma-alus, joka on merkitty joko jonkin EU:n jäsenvaltion tai kolmannen maan siviili-ilma-alusrekisteriin, voi nyt vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa saada tietyn käyttötarkoituksen mukaisen tullietuuden, kun tullille esitetään tulli-ilmoituksen antamisen yhteydessä aluksen rekisteröintitodistus (Certificate of Registration). Näissä tapauksissa ei myöskään tarvitse antaa erillistä päätöstilitystä tietyn käyttötarkoituksen menettelyn päättämiseksi asianmukaisesti.

Menettely otetaan käyttöön 16.4.2018.

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet