Hyppää sisältöön

Öljynjalostus kannatteli vientiä suurimman osan vuodesta
Heikko loppuvuosi painoi vuoden 2012 viennin edellisen vuoden tasolle

Julkaisuajankohta 7.2.2013 9.00 | Julkaistu suomeksi 25.1.2017 klo 11.52
Tiedote

Suomen viennin arvo jäi vuonna 2012 Tullin ennakkotietojen mukaan 56,8 miljardiin euroon eli samalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Vienti oli vielä tammi-lokakuussa hienoisessa kasvussa, mutta kasvu taittui marras-joulukuun aikana. Tuonti väheni kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,1 miljardiin euroon. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2011 vajetta kertyi 3,7 miljardia euroa.

Öljytuotteet olivat viennin tärkein kasvuala. Sekä öljyjalosteiden vientimäärät että –hinnat nousivat edellisvuotisesta. Myös monien sähkölaitteiden ja elintarvikkeiden vienti lisääntyi. Viestintälaitteiden vienti sen sijaan jatkoi pitkään kestänyttä laskuaan, ja myös metallien perusteollisuuden viennin arvo kääntyi viime vuonna laskuun.

Raakaöljyn tuontihinnan nousu sekä elintarvikkeiden ja eräiden kemian teollisuuden tuotteiden tuonti pitivät kokonaistuonnin arvon lähes edellisen vuoden tasolla. Myös laivojen, lentokoneiden ja rautatiekaluston tuonti lisääntyi. Sähkötekniikan, metallien, koneiden ja autojen tuonti jäi puolestaan pienemmäksi kuin vuonna 2011.

Vienti säilyi edellisvuotisella tasolla EU:n ulkopuolelle suuntautuneen viennin ansiosta. Vienti EU:n ulkopuolelle lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia, kun taas vienti EU-maihin väheni neljä prosenttia. Vienti euroalueelle väheni vain kolme prosenttia, vienti euroalueen ulkopuolisiin EU-maihin puolestaan viisi prosenttia. Tuonti EU-maista pysyi miltei vuoden 2011 tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni neljä prosenttia.

Viimevuotisesta kauppataseen vajeesta suurin osa syntyi ulkokaupasta. Ulkokaupan alijäämä oli runsaat 1,4 miljardia euroa. Kauppa EU-maiden kanssa jäi 850 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Tilastojohtaja Timo Koskimäki, puh. 040 332 1851
Tulliylitarkastaja Christina Telasuo, puh. 040 332 1828
Tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 040 332 1845
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot