Hyppää sisältöön

Hedelmien ja vihannesten tulohintajärjestelmä sekä lisätuontitullit

7.6.2017 10.03
Tiedote

LL

Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän eli niin sanotun tulohintajärjestelmän yksityiskohtaiset säännöt jakaantuvat nyt kahteen eri asetukseen (2017/891 ja 2017/892), jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 138, 25.5.2017. Asetukset ovat tulleet voimaan 1.6.2017. Säännökset ovat pääosin ennallaan. Kiinteitä tuontiarvoja ei kuitenkaan enää 1.6.2017 lähtien julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio julkaisee kiinteät tuontiarvot  TARICissa sekä päivittäin DG AGRI:n sivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/index_en. Komissio tulee ilmoittamaan tarkan osoitteen.

Komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/891 sisältyy muun ohella tulohintajärjestelmä. Asetuksen liitteessä VII on mainittu tulohintajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvat tuotteet soveltamisaikoineen.

Komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/892 sisältyy muun ohella tulohintajärjestelmän kiinteät tuontiarvot.

Hedelmistä ja vihanneksista voidaan kantaa lisätuontitullia, jos EU:n markkinat uhkaavat häiriintyä. Asetuksessa (EU) 2017/892 on vahvistettu yksityiskohtaiset säännöt lisätuontitullille, joka voidaan määrätä tietyille tuotteille yhteisen tullitariffin mukaisen tuontitullin lisäksi. Tähän järjestelmään kuuluvat tuotteet ja soveltamisjaksot ovat asetuksen liitteessä VII. Tuotteet ja soveltamisjaksot ovat pääosin samat kuin tulohintajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla. Lisätuontitulli voidaan määrätä kannettavaksi, jos tuotteiden tuontimäärät ylittävät tuotteen ja soveltamisjakson mukaan vahvistettavat kynnystasot.

Tulohintajärjestelmän kuvaus on Tullin sivustolla: Tietoa tullista > Tullin toiminta > Tullin käsikirjat > Käyttötariffi > Osa 3 > Liite 3.4

THT