Hyppää sisältöön

Haminan ja Kotkan Hietasen tullien asiakaspalvelu päättyy 1.4.2017

29.3.2017 9.00
Tiedote

Valtiovarainministeriön alueellistamisen koordinaatioryhmä on puoltanut 27.3.2017 Tullin esitystä Haminan ja Kotkan Hietasen tullien asiakaspalvelun lakkauttamisesta 1.4.2017 alkaen.

Laajasti käytössä oleva sähköinen asiointi, vaihtoehtoiset asiointitavat ja tietyissä, rajatuissa tilanteissa tarjottava ajanvarauspalvelu asiointiin tullitoimipaikassa mahdollistavat asiakaspalvelun lakkauttamisen 1.4.2017 alkaen Haminan ja Kotkan Hietasen tulleissa.

Asiakkaille järjestettiin asiakaspalvelun päättymisestä kuulemistilaisuus joulukuussa 2016 Kotkassa. Sen tarkoitus oli selvittää muutoksen tuomat haasteet sekä niiden ratkaisut.  Tiedossa ei ole ratkaisemattomia tullimenettelyllisiä ongelmia.

‒ Pääosa Tullin palveluista on sähköisiä, ja suurin osa asiakkaista käyttää niitä. Asiointi Tullin kanssa on muuttunut huimasti sähköisten palveluiden käytön vakinaistumisen myötä, Tullin asiakaspalvelupäällikkö Sari Bjong sanoo.  

‒  Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, käytössä ovat vaihtoehtoiset asiointitavat ja tietyissä tilanteissa ajanvarauspalvelu.  Tulliasiointi voidaan hoitaa myös missä tahansa avoinna olevassa Tullin toimipisteessä, myös poistumispaikan tullissa. Tarvittaessa Tullin henkilö- ja yritysneuvonta neuvoo asiakkaita muuttuneissa toimintatavoissa, Bjong sanoo.

Muutokset asiakaspalvelussa eivät aiheuta henkilöstövähennyksiä

Henkilöille, jotka työskentelevät asiakaspalvelumuutoksia koskevissa tullitoimipaikoissa, on löydetty korvaavaa työtä Tullissa. Muutokset tullitoimipaikkojen asiakaspalvelussa mahdollistavat henkilöiden tehtävien uudelleen järjestämisen ja kohdentamisen tehtäviin ja tullitoimipaikkoihin, joissa tarvitaan lisää henkilöstöä.

Tullitoimipaikkojen asiakaspalvelun keskittämisen taustalla on Tullissa vuonna 2014 käynnistetty hanke, jossa on tarkasteltu henkilökohtaisen asiakaspalvelun tarvetta tullitoimipaikoissa. 1.4. jälkeen Tulli on lakkauttanut hankkeen suunnitelman mukaisesti asiakaspalvelun kahdessakymmenessä tullitoimipaikassa.

Lisätietopyynnöt viestinnän mediapalvelun kautta, p. 0295 527 150

Lehdistötiedotteet