Hyppää sisältöön

Hallitus vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia uudella strategialla ja laajalla ohjelmalla – myös Tulli mukana

12.6.2020 8.03
Tiedote

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020–2023. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn, viranomaisten tietojensaannin parantamiseen, toimivaltuuksien tarkentamiseen ja viranomaisyhteistyön edistämiseen. Tulli on yhdessä muiden viranomaisten ja ministeriöiden kanssa osallistunut uuden strategian sekä toimenpideohjelman valmisteluun ja on aktiivisesti mukana niiden toimeenpanossa. Harmaan talouden tehokas torjunta on myös määritelty yhdeksi Tullin keskeisistä yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ja se linkittyy tiiviisti Tullin eri toimintoihin.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on:

  1. edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita,
  2. ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta,
  3. turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset sekä
  4. kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa keskitytään seuraavina vuosina terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistämiseen, harmaan talouden ennaltaehkäisyyn, viranomaisten toimintaedellytyksien turvaamiseen ja viranomaisyhteistyön edistämiseen, kertoo johtaja Janne Marttinen harmaan talouden selvitysyksiköstä. Toimenpideohjelman 23 hanketta tukevat valittujen strategisten tavoitteiden toteutumista tällä hallituskaudella.

Tullin kannalta keskeiset hankkeet uudessa toimenpideohjelmassa liittyvät Tullin yritystarkastustoiminnassa tarvittavien tietojen saamisen turvaamiseen alati digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä elintarvikepetosten torjunnan tehostamiseen yhteistyössä Ruokaviraston kanssa.

– Harmaan talouden torjunta on yksi Tullin strategiassa priorisoiduista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ja olennainen osa koko Tullin toimintaa. Tavoitteemme on edistää asiakkaidemme tasapuolisten kilpailuedellytyksien toteutumista ja torjua harmaata taloutta viranomaisyhteistyössä, toteaa Tullin valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Lisätietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiasta ja toimenpideohjelmasta

Lehdistötiedotteet