Hyppää sisältöön

Hää- tai ylioppilaslahjalähetys ulkomailta ei ole aina saajalleen ilmainen

26.5.2014 9.17
Tiedote

Toisesta EU-maasta lähetetyistä lahjoista ei yleensä tarvitse ilmoittaa Tullille eikä maksaa veroja. Mutta EU:n ulkopuolelta lähetetyn lahjan saajan pitää oma-aloitteisesti tulliselvittää lahjansa ja maksaa siitä maahantuontiverot, jos lahjan arvo on yli 45 euroa. Alkoholia ja tupakkaa sisältävät lahjalähetykset on myös aina tulliselvitettävä ja niistä on maksettava verot, jos sallitut tuontimäärät ylittyvät.

EU:n ulkopuolelta tulevista tavaroista maksetaan yleensä sekä tullia että arvonlisäveroa. Tulli kannetaan tavaran arvon ja kuljetuskustannusten summasta, ja sen määrä riippuu siitä, mitä tavaraa paketissa on. Jos tavaroiden yhteisarvo ei ylitä 150 euroa, tullia ei kanneta. Arvonlisävero taas lasketaan tavaroiden, kuljetuskustannusten sekä mahdollisen tullin yhteissummasta ja on yleensä 24 %.

Häälahja voi tietyin ehdoin olla tulliton ja arvonlisäveroton, jos sen arvo on enintään 1 000 euroa. Häälahjan lähettäjän on asuttava EU:n ulkopuolella ja saajan on pystyttävä esittämään Tullille avioliittotodistus. Verottomuuden edellytykset tarkistetaan aina tulliselvityksen yhteydessä, jolloin lahjan vastaanottajan täytyy esittää kuitti, lasku tai muu selvitys saamansa tavaran arvosta.

Toisesta EU-maasta voi vastaanottaa hää-, ylioppilas- tai muun lahjalähetyksen verotta, eikä lahjan saajan tarvitse asioida Tullissa. Lahjoissakin on kuitenkin noudatettava yleisiä tavaroiden tuontirajoituksia. Esimerkiksi alkoholin, tupakan, nuuskan, ravintolisien ja lääkkeiden tuonnissa on rajoituksia ja kieltoja. Nuuskan vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta kaikissa tapauksissa on laitonta.

Lahjalähetyksen edellytykset

EU:n ulkopuolelta tullut lähetys luetaan lahjaksi, jos lähettäjä ja vastaanottaja ovat yksityishenkilöitä, lähetyksestä ei ole peritty maksua ja lähetykset ovat satunnaisia. Tavaroiden täytyy lisäksi olla tarkoitettu vastaanottajan henkilökohtaiseen tai hänen perheensä käyttöön, eivätkä ne saa luonteeltaan tai määrältään ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta.

Lisätietoja

Tullin nettisivut:

http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/lahjat_ulkomailta/index.jsp  

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/kasikirjat/rajoituskasikirja/index.jsp

Tullineuvonta, p. 0295 5201 tai http://www.tulli.fi/fi/yhteystiedot/kysy_tullineuvonnasta.jsp

Lehdistötiedotteet