Hyppää sisältöön

GSP, Yhteisön yleinen tullietuusjärjestelmä, edunsaajamaat 1.1.2013 lähtien

Julkaisuajankohta 3.6.2013 11.18
Tiedote

66/2013, LL

GSP-järjestelmän edunsaajamaiden luetteloa on muutettu komission 29.5.2013 antamalla täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 496/2013 (EUVL L 143, 30.5.2013). Asetuksen liite I on korvattu uudella edunsaajamaiden luettelolla.

Liitteeseen I on lisätty Etelä-Sudan (SS), josta on tullut itsenäinen valtio. Etelä-Sudan on GSP-järjestelmässä  tarkoitettu vähiten kehittynyt maa eli maa on lisätty myös asetuksen liitteen I sarakkeeseen D.

Alankomaiden Antillit (AN) on lakkautettu ja sen vuoksi myös poistettu asetuksen liitteestä I. Alankomaiden merentakaisia maita ja alueita ovat nyt seuraavat:

Bonaire, Sint Eustatius ja Saba (BQ) 
Curaçao (CW)
Sint Maarten SX (Alankomaiden osa)

Mainitut Alankomaiden merentakaiset maat ja alueet on lisätty GSP-asetuksen liitteeseen I.

Asetus 496/2013 on tullut voimaan 31.5.2013. Sitä sovelletaan 1.1.2013 lähtien.

GSP-järjestelmä uudistuu kokonaisuudessaan 1.1.2014 lähtien. Tällöin muun muassa Venäjä ei ole enää GSP-järjestelmän mukainen edunsaajamaa (katso THT 11/2013, 28.1.2013).

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat

THT