Hyppää sisältöön

GSP; Ukraina utanför GSP-systemet fr.o.m. 1.1.2018 och Tonga retroaktivt tillbaka till systemet fr.o.m. 1.1.2017

Utgivningsdatum 13.2.2017 13.20 | Publicerad på svenska 14.2.2017 kl. 8.05
Pressmeddelande

LL

Rättsakt: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/217, Europeiska unionens officiella tidning L 34, 9.2.2017

Ukraina

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2016. Avtalet ger Ukraina bättre tullförmåner än GSP-systemet praktiskt taget i all handel. Därför avförs Ukraina från förteckningen över GSP-förmånsländer vid utgången av en två år lång övergångsperiod, dvs. fr.o.m. den 1 januari 2018.

Tonga

Världsbanken klassificerade Tonga som högre medelinkomstland under 2013, 2014 och 2015. Därför avfördes Tonga genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1979 från förteckningen över GSP-förmånsländer med verkan fr.o.m. den 1 januari 2017. År 2016 klassificerade Världsbanken dock Tonga som ett lägre medelinkomstland. Därför återinfördes Tonga bland förmånsländerna inom den allmänna GSP-ordningen med verkan från och med den 1 januari 2017.  

Mera information ges av Tullens företagsrådgivning.

TMD