Hyppää sisältöön

GSP; Ukraina pois 1.1.2018 lähtien ja Tonga taannehtivasti takaisin etuuden piiriin 1.1.2017 lähtien

Julkaisuajankohta 13.2.2017 13.20
Tiedote

LL

Säädös:  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/217, Euroopan unionin virallinen lehti L 34, 9.2.2017

Ukraina

EU:n ja Ukrainan välistä vapaakauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti 1.1.2016 lähtien. Tämä sopimus mahdollistaa Ukrainalle GSP-järjestelmää paremmat tullietuudet käytännössä kaiken kaupan osalta. Sen vuoksi Ukraina poistetaan  GSP-järjestelmän edunsaajamaiden luettelosta  kahden vuoden siirtymäajan päättyessä eli 1.1.2018 lähtien.

Tonga

Maailmanpankki luokitteli Tongan ylemmän keskitulotason maaksi vuosina 2013, 2014 ja 2015. Sen vuoksi Tonga poistettiin GSP:n  edunsaajamaiden luettelosta 1.1.2017 lähtien  komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1979. Vuonna 2016 Maailmanpankki kuitenkin luokitteli Tongan alemman keskitulotason maaksi. Sen vuoksi Tonga on palautettu GSP-järjestelmän yleisen menettelyn edunsaajamaiden joukkoon taannehtivasti 1.1.2017 lähtien. 

Lisätietoja asiasta antaa Tullin yritysneuvonta.

THT