Asiakastiedote 16.12.2016
GSP-tullietuuksien asiakirjakoodit tuonti-ilmoituksella

16.12.2016 17.11
Tiedote

Kehitysmaista tuotaville alkuperätuotteille myönnettävät EU:n GSP-järjestelmän mukaiset tullietuudet edellyttävät jatkossa kehitysmaan viejän alkuperävakuutusta ja rekisteröitymistä EU:n uuteen REX-järjestelmään.

Rekisteröitymätön viejä voi laatia alkuperävakuutuksen enintään 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille.

Ensimmäiset GSP-maat, kuten esimerkiksi Intia, ottavat järjestelmän käyttöön jo 1.1.2017. Siirtymäkausi kestää vuoteen 2020. Tuonti-ilmoituksilla on tammikuusta 2017 alkaen mahdollista viitata Form A –alkuperätodistuksen sijasta  uuteen rekisteröityneen viejän alkuperävakuutukseen, jos viejä on sitä käyttänyt.

GSP-tullietuutta haetaan tuonnin tulli-ilmoituksella, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Etuutta haetaan ilmoituksessa GSP-etuuteen viittaavalla tullikohtelukoodilla. Alkuperävakuutuksen sisältävä asiakirja ja rekisteröidyn viejän numero ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirjojen kohdalla, kuten Form A –alkuperätodistuskin.

Voimassa olevat GSP-alkuperätuotteisiin liittyvät tuonti-ilmoituksen liiteasiakirjojen koodit on koottu alla olevaan taulukkoon. Uudet koodit otetaan käyttöön tullin Nettituonti-palvelussa 1.1.2017 alkaen. Koodit ja niihin mahdollisesti tulevat muutokset voi tarkistaa EU:n Taric-palvelusta.

Tapaus Liiteasiakirjan koodi Tavaraerän liiteasiakirjatieto
Form A (siirtymäkaudella) N865 Form A asiakirjan numero ja pvm
Alkuperävakuutus asiakirjalla, rekisteröity viejä C 100 Rekisteröidyn viejän numero ja pvm
U165 Alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja pvm
Alkuperävakuutus asiakirjalla,  rekisteröidyn viejän enintään 6 000 € lähetys U164 Alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja pvm
Alkuperävakuutus asiakirjalla, rekisteröimättömän viejän enintään 6 000 € lähetys U166 Alkuperävakuutuksen sisältävän asiakirjan numero ja pvm


Lisätietoa
Lisätietoa REX-järjestelmän ja alkuperävakuutuksen käyttöönotosta on asiakastiedotteessamme 23.11.2016.
Lisätietoja REX-järjestelmän muutoksista voi kysyä myös Tullista: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi tai yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.


                                 

Asiakastiedotteet