Hyppää sisältöön

GSP+ -tullietuudet: Filippiinit 25.12.2014 ja tasoltaan vastaavat etuudet Ecuadorille 1.1.2015 lähtien

30.12.2014 8.48
Tiedote

139/2014, LL

Filippiinit   (PH)

Säädös: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1386/2014 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta (EUVL L 369, 24.12.2014)
Filippiineille on myönnetty pääsy GSP+ -menettelyyn. Näin ollen se on lisätty asetuksen 978/2012 liitteen III maaluetteloon. Asetus 1386/2014 on tullut voimaan 25.12.2014.

Ecuador (EC)

Säädös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1384/2014 Ecuadorista peräisin olevien tavaroiden tullikohtelusta (EUVL L 372, 30.12.2014)

Ecuadorille on myönnetty GSP+ -tullietuuksia vastaavat etuudet 1.1.2015 lähtien asetuksella 1384/2014.

Ecuador on kohonneen tulotasonsa vuoksi poistettu varsinaisesta GSP-järjestelmästä ja näin ollen myös GSP+ -edunsaajamaiden joukosta 1.1.2015 lähtien (THT 101/2014). Ecuador on kuitenkin liittymässä EU:n sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Sopimuksen liittymispöytäkirja on parafoitu 12.12.2014. Asetuksessa 1384/2014 säädetään, että Ecuadorista peräisin oleviin tavaroihin 12.12.2014 sovellettavia tulleja ei saa korottaa.

Alkuperäsääntöinä tullietuuskohtelun myöntämiseksi sovelletaan GSP-järjestelmän alkuperäsääntöjä. Alkuperäselvityksenä käytetään A-alkuperätodistusta (Form A).

Asetus 1384/2014 tulee voimaan 31.12.2014 ja sitä sovelletaan 1.1.2015 lähtien. Asetusta sovelletaan enintään 31.12.2016 saakka. Jos asetuksen soveltaminen päättyy ennen 31.12.2016, niin komissio julkaisee siitä ilmoituksen EUVL:ssä.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, leena.lehtinen(at)tulli.fi, sekä Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT