Hyppää sisältöön

Asiakastiedote 23.11.2016
GSP-tullietuudet edellyttävät kehitysmaiden viejien rekisteröitymistä 1.1.2017 alkaen – myös EU-toimijoiden rekisteröidyttävä tietyissä tilanteissa

Julkaisuajankohta 23.11.2016 16.14
Tiedote

GSP-tullietuuksien saaminen edellyttää jatkossa kehitysmaiden viejien rekisteröitymistä EU:n uuteen REX-järjestelmään, joka otetaan käyttöön 1.1.2017.

Järjestelmää ei toistaiseksi käytetä EU:n vapaakauppasopimusten perusteella myönnettävissä tullietuuksissa. Järjestelmän käyttöä on tarkoitus laajentaa myöhemmin mm. EU:n ja Kanadan sekä EU:n ja Vietnamin väliseen kauppaan.

Muutokset tuonnissa: alkuperävakuutus korvaa Form A -todistuksen

Kehitysmaista tuotaville alkuperätuotteille myönnetään tuonnin yhteydessä EU:n GSP-järjestelmän mukaisia tullietuuksia viejän Form A -alkuperätodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen perusteella.  Nämä korvautuvat vaiheittain kehitysmaiden viejien itse laatimalla alkuperävakuutuksella. Jotta viejä voi laatia alkuperävakuutuksia yli 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille, hänen on rekisteröidyttävä EU:n uuteen REX-järjestelmään. Rekisteröitymätön viejä voi laatia alkuperävakuutuksen enintään 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille.

REX-järjestelmään rekisteröitynyt viejä voi itse vahvistaa lähetyksen sisältämien tuotteiden alkuperän laatimalla kaupalliseen asiakirjaan määrämuotoisen alkuperävakuutuksen, joka sisältää viejän rekisteröintinumeron. 

Siirtymäkausi

Kaikkien GSP-edunsaajamaiden on otettava REX-rekisteröintijärjestelmä käyttöön alkuperätuotteiden vientiä varten viimeistään 30.6.2020.  Heti vuoden 2017 alussa rekisteröintijärjestelmän käytön aloittaa tämän hetken tietojen mukaan 13 GSP-maata, mm. Intia, Kenia ja Laos. Vuoden 2017 aikana odotetaan yhteensä 47 GSP-maan liittyvän järjestelmän käyttäjäksi. 16 GSP-maata on ilmoittanut ottavansa rekisteröintijärjestelmän käyttöön 1.1.2018 ja 22 maata 1.1.2019.

1.1.2017 alkaen rekisteröitymätön viejä voi käyttää alkuperävakuutusta enintään 6 000 euron arvoisissa lähetyksissä.

Siirtymäkauden ajan tuonnissa EU:hun hyväksytään Form A -todistukset ja kauppalaskuilmoitukset, jotka on vahvistettu tai laadittu ennen yrityksen rekisteröitymistä. Järjestelmän käytön aloittaneen edunsaajamaan rekisteröitymättömät viejät voivat saada Form A -todistuksia enintään 12 kuukauden ajan siitä, kun maa on aloittanut rekisteröintijärjestelmän käytön. Todistuksen voimassaoloaika on 10 kk, joten esimerkiksi Intiassa voidaan vielä 31.12.2017 antaa Form A -todistus, jolla saa tullietuuden EU-tuonnissa 31.10.2018 asti.

Viejän rekisteröintihakemuksen käsittelee ja rekisteröintipäätöksen tekee viejän maan toimivaltainen viranomainen. Hyväksytyt rekisteröinnit tallennetaan EU:n komission tietokantaan.

Alkuperävakuutuksen kieli ja muoto

Kaupalliseen asiakirjaan laadittava alkuperävakuutus hyväksytään englannin-, ranskan- tai espanjankielisenä. Sen sanamuoto ja sisältö on määritetty unionin tullilainsäädännössä, toimeenpanoasetuksen 2015/2447 liitteessä 22–07.

Alkuperävakuutus englanniksi:

”The exporter xxx of the products covered by this document declares that, except  where otherwise clearly indicated, these products are of yyy preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is zzz .”

Kohtaan ”xxx” merkitään rekisteröidyn viejän numero, kohtaan ”yyy” alkuperämaa, ja kohtaan ”zzz” kokonaan tuotetuista tuotteista kirjain ”P” tai riittävästi valmistetuista tai käsitellyistä tuotteista kirjain ”W” ja harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ”W” 9618).

Tuontiprosessi

GSP-tullietuutta haetaan tuonnin tulli-ilmoituksella, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Etuutta haetaan ilmoituksessa GSP-etuuteen viittaavalla tullikohtelukoodilla. Alkuperävakuutuksen sisältävä asiakirja ja rekisteröidyn viejän numero ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirjojen kohdalla.

Tuojan tai ilmoituksen tekijän täytyy aina tarkistaa viejän alkuperävakuutuksessaan käyttämän rekisteröidyn viejän numeron voimassaolo EU:n komission verkkosivuilla avattavasta palvelusta. Rekisteröidyn viejän numero on muotoa xxREXyy, jossa ”xx” on maatunnus, ja ”yy” on viejän tunniste.

Muutokset viennissä

EU:hun sijoittautuneen toimijan, joka vie EU:n alkuperätuotetta GSP-maahan jalostettavaksi tämän maan alkuperätuotteeksi (ns. kumulaatiovienti) ja tuote on tarkoitus tuoda takaisin unioniin GSP-tullietuudella, on rekisteröidyttävä REX-järjestelmään vuoden 2017 loppuun mennessä voidakseen antaa vietävälle alkuperätuotteelle alkuperävakuutuksen. Alkuperävakuutus tulee vuoden 2017 aikana korvaamaan tällä hetkellä käytössä olevan EUR.1-tavaratodistuksen kumulaatioviennissä.

EU-toimija voi jälleenviedä GSP-maasta tuotua tullaamatonta alkuperätavaraa Norjaan tai Sveitsiin tai jälleenlähettää tällaista alkuperätavaraa muualle EU:ssa tullattavaksi. Jälleenviennissä tai -lähetyksessä on siirryttävä käyttämään Form A -alkuperätodistuksen sijasta alkuperävakuutusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Myös jälleenlähettäjän tai -viejän on rekisteröidyttävä korvaavien alkuperävakuutusten laatimista varten, jos osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa.

Enintään 6 000 euron arvoisista alkuperätuotteiden lähetyksistä EU-toimijan on annettava kauppalaskuilmoituksen sijaan alkuperävakuutus 1.1.2017 alkaen, riippumatta siitä onko toimija rekisteröity vai ei.  Jälleenvienti- ja jälleenlähetystapauksissa lähetyksen arvo määritetään alkuperäisen lähetyksen arvon mukaan.

Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröidyt jälleenviejät voivat laatia korvaavia alkuperävakuutuksia alkuperätuotteista, jotka viedään Norjaan tai Sveitsiin.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä.

Viejän rekisteröityminen EU:ssa

Viejän on tehtävä hakemus rekisteröidyksi viejäksi sen unionimaan tulliviranomaiselle, jonka alueelle viejä tai tavaroiden jälleenlähettäjä on sijoittautunut. Suomessa rekisteröidyksi viejäksi voi hakea täyttämällä Tullin verkkosivuilla julkaistavan hakemuslomakkeen. Lomakkeen kohdassa 4 on annettava etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista suuntaa antava kuvaus ja harmonoidun järjestelmän (HS) mukaiset tavarakoodit kahden tai neljän numeron tarkkuudella. Jos hakijalla on tullin myöntämä valtuutetun viejän lupa antaa kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia, siitä on ilmoitettava hakemuksessa.

Tulli tallentaa hakijan tiedot EU:n REX-tietokantaan. Suomalaisen viejän rekisteröintinumeron yrityskohtaisena tunnisteena käytetään yritystunnusta, joka on muodoltaan FIREX12345678.

Lisätietoa

Lisätietoa alkuperäasioista saa komission verkkosivuilta, komission julkaisemasta ”eLearning”-materiaalista ja Suomen tullin verkkosivuilta.

1.1.2017 alkaen rekisteröitymiseen liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa myös komission Help Desk -palvelusta.

Lisätietoja REX-järjestelmän muutoksista voi kysyä myös Tullista: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi tai yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.

Asiakastiedotteet