Hyppää sisältöön

GSP:n alkuperäsäännöt; kumulaatio Turkin alkuperäainesten kanssa 1.1.2015 lähtien

19.4.2016 8.44
Tiedote

32/2016, LL

Komissio on julkaissut tiedotteen EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) kahdenvälisen kumulaation soveltamisesta Turkin alkuperäaineksiin 1.1.2015 lähtien (EUVL C 134, 15.4.2016). Kumulaatiota ei kuitenkaan sovelleta Turkin alkuperää oleviin harmonoidun järjestelmän 1 – 24 ryhmään kuuluviin tuotteisiin. Vastaava järjestelmä on jo käytössä Norjan ja Sveitsin alkuperäainesten osalta.

Kumulaation soveltamisessa on kysymys EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin alkuperää olevien ainesten käytöstä kehitysmaan alkuperätuotteen valmistuksessa. Näitä alkuperäaineksia voidaan pitää edunsaajamaan alkuperäaineksina, jos edunsaajamaassa suoritettu valmistus tai käsittely ylittää niin sanotut riittämättömät toimet.

Perusperiaatteena kumulaation soveltamisessa on se, että kaikki siihen  osallistuvat maat noudattavat keskenään samanlaisia alkuperäsääntöjä.

Turkki on yhdenmukaistanut yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntönsä unionin sääntöihin vuoden 2014 lopussa. Niinikään Turkki sallii sen, että GSP:n edunsaajamaat käyttävät alkuperäkumulaation yhteydessä unionin alkuperäaineksia tuottaessaan tavaroita, jotka ovat Turkkiin tuotaessa oikeutettuja GSP-kohteluun.

Tämän kumulaation soveltaminen ja sen edellytykset perustuvat yhteisön tullikoodeksin soveltamisasetuksen (2454/93) 85 artiklaan.

Korvaavien alkuperäselvitysten järjestelmää ei kuitenkaan oteta käyttöön unionin ja Turkin, eikä Turkin ja unionin välisessä kaupassa. Sen sijaan EU:n, Norjan ja Sveitsin välillä on mahdollisuus vahvistaa ja hyväksyä korvaavia A-alkuperätodistuksia.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT