Hyppää sisältöön

GSP; Kap Verde och Maldiverna, övergångsperioder

Utgivningsdatum 7.12.2010 16.41 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.49
Pressmeddelande

198/2010, RAS/LL

Kap Verde kommer att avföras från den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna (”allt utom vapen”) den 1 januari 2012 och Maldiverna den 1 januari 2014.

Förenta Nationerna (FN) har avfört Kap Verde från förteckningen över de minst utvecklade länderna med verkan fr.o.m. den 1 januari 2008. För landet fastställdes först en övergångsperiod på tre år för slopande av de tullförmåner som beviljas inom ramen för den särskilda GSP-ordningen för de minst utvecklade länderna. Nu har denna övergångsperiod förlängts med ett år. Med övergångsperioden mildras de negativa verkningar som slopandet av tullförmånerna eventuellt för med sig. 

FN har avfört Maldiverna från förteckningen över de minst utvecklade länderna med verkan fr.o.m. den 1 januari 2011. Landet har fått en övergångsperiod på tre år för slopande av de tullförmåner som beviljas inom ramen för den särskilda GSP-ordningen för de minst utvecklade länderna.

Förordningarna:

Kap Verde: Kommissionens förordning (EU) nr 1126/2010, EUT L 318, 4.12.2010
Maldiverna: Kommissionens förordning (EU) nr 1127/2010, EUT L 318, 4.12.2010

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.


                                 

TMD