Hyppää sisältöön

GSP-järjestelmän edunsaajamaiden muutoksia sekä tuotealojen maakohtaisten poistojen määräytymisperusteiden muutokset

Julkaisuajankohta 9.11.2015 10.53
Tiedote

89/2015, LL

Poistetaan GSP:n edunsaajamaiden joukosta  1.1.2016 lähtien (THT 101/2014):

Maakoodi

Poistuva maa

Asetus

BW

Botswana

1016/2014

NA

Namibia

1016/2014

CO

Kolumbia

1015/2014

CR

Costa Rica (GSP+ -maa)

1015/2014

GT

Guatemala (GSP+ -maa)

1015/2014

SV

El Salvador (GSP+ -maa)

1015/2014

HN

Honduras

1015/2014

NI

Nicaragua

1015/2014

PA

Panama (GSP+ -maa)

1015/2014

PE

Peru (GSP+ -maa)

1015/2014

TM

Turkmenistan

1015/2014

Poistetaan GSP:n edunsaajamaiden joukosta  1.1.2017 lähtien:

Maakoodi

Poistuva maa

Asetus

CM

Kamerun

2015/1979, EUVL L 289, 5.11.2015

FJ

Fidzi

2015/1979

GE

Georgia  (GSP+ -maa)

2015/1979

IQ

Irak

2015/1979

MH

Marshallinsaaret

2015/1979

TO

Tonga

2015/1979

Siirretään vähiten kehittyneiden maiden joukosta GSP:n yleisen menettelyn piiriin 1.1.2019 lähtien:

Maakoodi

Siirtyvä maa

Asetus

WS

Samoa

2015/1979

Graduaatiokynnysten muuttaminen 

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1978 (EUVL L 289, 5.11.2015, s. 1-5) on muutettu  GSP-järjestelmää koskevan asetuksen 978/2012 liitettä VI. Mainitussa liitteessä on kynnysarvot yksittäisten tuotealojen (GSP-jaksojen) poistamiseksi tullietuuden piiristä edunsaajamaakohtaisesti  yleisessä menettelyssä (graduaatiokynnykset). Kynnysarvoja on jouduttu muuttamaan, koska GSP:n yleisen menettelyn edunsaajamaiden joukko on pienentynyt huomattavasti. Asetus 2015/1978 tulee voimaan 6.11.2015. Sitä sovelletaan takautuvasti 1.1.2015 lähtien.

Etuuden piiristä maakohtaisesti graduoitavat  tuotealat vahvistetaan kulloinkin kolmen vuoden ajaksi (Vuodet 2014 – 2016, THT 11/2013). Uusi kolmivuotiskausi alkaa 1.1.2017.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti: leena.lehtinen(at)tulli.fi sekä Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT