Hyppää sisältöön

GSP-järjestelmää koskevat CN-nimikkeistön muutokset

20.2.2018 13.28
Tiedote

EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) nimikekohtaisesta tavarakatteesta on säädetty asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteissä V ja IX. Nämä liitteet on nyt korvattu uusilla liitteillä CN-nimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi (Komission delegoitu asetus (EU) 2018/216, EUVL L 42, 15.2.2018). Liite V kattaa GSP-järjestelmän yleistä menettelyä koskevat nimikkeet ja liite IX kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävää erityistä kannustusmenettelyä (GSP+) koskevat nimikkeet. Vähiten kehittyneitä maita koskevaan menettelyyn ei liity erillistä nimikeluetteloa. Tämä menettely kattaa kaikki CN-nimikkeistön 1–97 ryhmissä luetellut nimikkeet lukuun ottamatta 93 ryhmää.   

Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa edellyttää, että tuote on GSP-järjestelmän alkuperäsääntöjen mukainen edunsaajamaan alkuperätuote. Tuotteen alkuperäasema osoitetaan edunsaajamaasta riippuen Form A -alkuperätodistuksella tai rekisteröityneen viejän alkuperävakuutuksella.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet