Hyppää sisältöön

GSP-järjestelmä, tuotealoja poistettu tullietuuden piiristä edunsaajamaakohtaisesti vuosiksi 2017–2019 (graduaatio)

Julkaisuajankohta 10.3.2016 14.23
Tiedote

20/2016, LL

Komissio on antanut 8.3.2016 asetuksen 2016/330 (EUVL L 62, 9.3.2016) GSP-järjestelmän sellaisista edunsaajamaista, joilta poistetaan tietyt tuotealat tullietuuden piiristä vuosiksi 2017-2019. Asetus on tullut voimaan 10.3.2016.

Etuuden piiristä poistetut tuotealat vuosina 2017 – 2019 maakohtaisesti:

Maa

GSP-jakso

Tuotteiden kuvaus

Intia

S-5

Kivennäistuotteet

S-6a

Epäorgaaniset ja orgaaniset kemikaalit

S-11a

Tekstiilit

S-14

Helmet ja jalometallit

S-15a

Rauta, teräs sekä rauta- tai terästavarat

S-15b

Epäjalot metallit (rautaa ja terästä lukuun ottamatta) ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat (rauta- ja terästavaroita lukuun ottamatta)

S-17b

Moottoriajoneuvot, polkupyörät, ilma- ja avaruusalukset, alukset

Indonesia

S-1a

Elävät eläimet ja eläintuotteet, kalaa lukuun ottamatta

S-3

Eläin- tai kasviöljyt, -rasvat ja -vahat

Kenia

S-2a

Elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet

Ukraina

S-17a

Rautateiden ja raitioteiden kuljetusvälineet ja tuotteet

S-3

Eläin- tai kasviöljyt, -rasvat ja -vahat

Kolmen vuoden soveltamisajalla on saatu ennakoitavuutta tullietuuksien soveltamiseen. Komissio tarkastelee GSP-jaksottain pois  graduoitujen tullietuuksien luetteloa  kolmen vuoden välein. Tullietuuksia voidaan tällöin suspendoida taikka ottaa uudelleen käyttöön maakohtaisesti. Tämä menettely ei koske GSP+ -maita eikä vähiten kehittyneitä maita.

Vuosia 2014-2016 koskeva vastaava taulukko on julkaistu komission asetuksessa N:o 1213/2012, EUVL L 348/18.12.2012, (THT 11/2013).

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen, sähköposti:  leena.lehtinen(at)tulli.fi sekä Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT