Hyppää sisältöön

GSP-ursprungsreglerna; regional kumulation; Mercosur fr.o.m. 1.1.2011

Utgivningsdatum 16.2.2011 14.51 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 15.02
Pressmeddelande

24/2011, RAS/LL

Ursprungsreglerna som tillämpas inom gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP, Generalised System of Preferences) har ändrats genom kommissionens förordning (EU) 1063/2010 (EUT L 307, 23.11.2010). Förordningen trädde i kraft den 30 november 2010 och de reviderade reglerna tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2011.

En ny regional landgrupp inom regional ursprungskumulation är länderna i Mercosur-området (Mercado Común del Sur, dvs. den gemensamma marknaden i Sydamerika). Kommissionen har i sitt meddelande (2011/C 43/02) meddelat att bestämmelserna om denna regionala kumulation tillämpas på dessa länder fr.o.m. den 1 januari 2011. Länderna har meddelat att de åtagit sig att efterleva GSP-ursprungsreglerna och tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprungscertifikat formulär A (Form A) och fakturadeklarationer.

Grupp

Länderna i kumulationsområdet

IV Mercosur

Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay


Den obligatoriska anteckningen om tillämpningen av kumulationen i fält 4 i ursprungscertifikatet formulär A ska anges på följande sätt

På engelska

eller på franska

”regional cumulation”

”cumul regional”

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor

TMD