Hyppää sisältöön

GSP-alkuperäsäännöt, alueellinen kumulaatio, Mercosur 1.1.2011 lähtien

Julkaisuajankohta 16.2.2011 14.51
Tiedote

24/2011, RAS/LL

Yhteisön yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP, Generalised System of Preferences) sovellettavia alkuperäsääntöjä on muutettu komission  asetuksella (EU) N:o 1063/2010 (EUVL L 307, 23.11.2010). Asetus on tullut voimaan 30.11.2010 ja uudistettuja sääntöjä sovelletaan 1.1.2011 lähtien.

Uutena alueellisen alkuperäkumulaation maaryhmänä ovat Mercosur-talousalueen maat (Mercado Común del Sur  eli Etelän yhteismarkkinat). Komissio on ilmoittanut tiedonannossaan (2011/C  43/02), että tätä alueellista kumulaatiota koskevia säännöksiä sovelletaan mainittuihin maihin 1.1.2011 lähtien. Maat ovat ilmoittaneet sitoutuneensa noudattamaan GSP-alkuperäsääntöjä ja tekemään tarvittavaa hallinnollista yhteistyötä A-alkuperätodistusten (Form A) ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamiseksi.

Ryhmä

Kumulaatioalueeseen kuuluvat maat

IV Mercosur

Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay

Pakollinen kumulaation soveltamista koskeva maininta A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa:

Englanniksi

tai  Ranskaksi

”regional cumulation”

”cumul regional”

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat. 

THT