Euroopan unionin ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus

11.3.2019 8.52
Tiedote

Tuonnissa Japanista etuuskohtelua haetaan tulli-ilmoituksella asiakirjakoodeilla

U110

Alkuperävakuutus (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.17 artiklan 5 kohdan a alakohta)

U111

Useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä koskeva alkuperävakuutus (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohta)

U112

Tuojan tieto (EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen 3.16 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Tullietuuskohtelupyyntö tuonnissa voi Japani-sopimusta sovellettaessa perustua viejän laatiman alkuperävakuutuksen sijaan myös tuojalla olevaan tietoon (artikla 3.16(2)(b)) siitä, että tuote on toisen sopimusosapuolen alkuperätuote (the importer's knowledge that the product is originating). Tuojan tiedon on perustuttava viejältä saatuihin sellaisiin tietoihin ja asiakirjanäyttöön, joilla voidaan osoittaa, että kysymyksessä on alkuperäsääntöjen edellytykset täyttävä alkuperätuote

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus tulee voimaan 1.2.2019 (tiedote 25.1.2019)

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet