Hyppää sisältöön

EU:n tulliliitto täyttää 50 vuotta

1.7.2018 9.00
Tiedote

Euroopan unionin tulliliitto täyttää tänään 50 vuotta. Tulliliiton muodostavat EU:n jäsenvaltiot, joita on nykyisin 28. Suomi on kuulunut tulliliittoon vuodesta 1995.

Tulliliiton ansiosta EU-maiden välisillä rajoilla tavara kulkee vapaasti ilman tullimaksuja. EU:ssa sovelletaan yhteistä tullilainsäädäntöä ja yhdenmukaisia tullimenettelyjä, mikä helpottaa yritysten kauppaa myös EU:n ulkopuolisten alueiden kanssa sekä takaa myös suomalaisille yrityksille samanlaiset kilpailuolosuhteet ja yhtä laajat markkinat kuin muillekin EU:n alueella toimivilla yrityksille. EU:n tullilainsäädännöllä ja –menettelyillä tullit panevat täytäntöön EU:n yhteistä kauppa-, maatalous- ja tullipolitiikkaa.

EU:n tulliliiton osana Suomen tulli huolehtii ulkomaankaupan pelisääntöjen toteutumisesta, jotta tuonti ja vienti olisi rehellisille toimijoille mahdollisimman sujuvaa. Tulli valvoo, että tavarakaupassa noudatetaan sääntöjä, joilla suojellaan kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta sekä elinympäristöä. Tulli valvoo mm. elintarvikkeita ja leluja, jotta ne eivät aiheuttaisi vaaraa käyttäjilleen ja poimii tavaravirrasta vaarallisia esineitä.

Tulli torjuu tavaroiden väärentämistä suojellakseen työpaikkoja EU:n alueella ja varmistaakseen tuotteiden turvallisuuden käyttäjille, etsii suuria käteissummia kuljettavia matkustajia ja varmistaa, ettei rahoja käytetä terrorismin tai muun rikollisen toiminnan rahoittamiseen sekä pysäyttää rajoilla suuria määriä huumeita, doping-aineita, tupakkaa, nuuskaa ja laittomia lääkkeitä.

Tulli suojelee myös uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja valvomalla suojeltujen eläinten ja kasvien tai niiden osien kauppaa.   

Talousrikosten saralla Tullin keskeinen tehtävä on petosten torjunta.  Sen tavoitteena on varmistaa, ettei valtiolta ja EU:lta jää saamatta julkisiin menoihin tarvittavia verovaroja.

Suomen tulli kehittää toimintaansa digitalisaation aallonharjalla. Asiointi kanssamme on lähes sataprosenttisesti sähköistä – paperiset tulli-ilmoitukset ovat kovaa vauhtia jäämässä historiaan. Käytössämme on moderni tekniikka ja välineet, joiden avulla pystymme kohdentamaan valvontaa niin, ettei toimistamme aiheudu häiriötä sääntöjä noudattaville matkustajille ja lailliselle ulkomaankaupalle.

Tulliliiton perustivat 1.7.1968 Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa. Nyt EU:ssa on 28 yhtenäisesti toimivaa, samoja yhdenmukaisia menettelyjä tuonnissa, viennissä ja kuljetuksissa noudattavaa jäsenmaiden tullia. EU:n tulliliitto muodostaa yhtenäisen kauppa-alueen, joka sallii jäsenmaiden tavaroiden liikkua vapaasti ilman keskinäisiä tulleja tai tullitarkastuksia.  Muualta maailmasta tuleviin tavaroihin sovelletaan EU:n ulkorajoilla yhtenäisesti samoja sääntöjä ja yhteisiä tullitariffeja. Joka minuutti EU:hun tuodaan tai sen ulkopuolelle viedään 4,5 tuhatta tonnia tavaroita 6,6 miljoonan euron arvosta. EU:n osuus maailmankaupasta on 15 prosenttia. Joka vuosi EU-tullit käsittelevät 313 miljoonaa tulli-ilmoitusta.

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en

Lehdistötiedotteet