Hyppää sisältöön

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus 1.1.2016 lähtien, toimivaltaiset viranomaiset (liittyy THT 100/2015:een)

Julkaisuajankohta 11.12.2015 11.56
Tiedote

103/2015, LL

EU:n ja Ukrainan välistä vastavuoroista sopimusta alkuperäsääntöineen sovelletaan toisen sopimusosapuolen alkuperätuotteisiin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Ukrainassa tai EU:ssa 1.1.2016 tai sen jälkeen (THT 100/2015).

Vain tulliviranomainen on toimivaltainen vahvistamaan Ukrainassa tämän sopimuksen mukaisia EUR.1 –tavaratodistuksia. Jos Ukrainan alkuperää oleva tuote luovutetaan EU:ssa vapaaseen liikkeeseen 1.1.2016 tai sen jälkeen, niin ainoastaan tulliviranomaisen Ukrainassa vahvistama EUR.1 –tavaratodistus tulee katsoa päteväksi (kauppalaskuilmoituksen tai valtuutetun viejän kauppalaskuilmoituksen lisäksi).

Komission ilmoituksen mukaan muun viranomaisen kuin tulliviranomaisen Ukrainassa vahvistama EUR.1 –tavaratodistus tulee hylätä jäsenvaltioissa teknisistä syistä, jos tällainen todistus esitetään 1.1.2016 tai sen jälkeen vastavuoroisen sopimuksen soveltamiseksi. Etuuskohtelun saamiseksi tuoja voi hankkia viejän välityksellä uuden, jälkikäteen annetun tulliviranomaisen vahvistaman EUR.1 –tavaratodistuksen sopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirjan (pöytäkirja I) 18 artiklan 1b –kohdan nojalla.

Paneurooppa-Välimeri –alkuperäsääntöjen selittävissä huomautuksissa ja etenkin niiden 18 artiklassa (tekniset syyt) on asiaan liittyvää ohjeistusta (EUVL C 83/17.4.2007).  

Yksipuoliset tullietuudet  vuoden 2015 loppuun asti

Ukrainan alkuperätuotteille vuoden 2015 loppuun asti EU:ssa yksipuolisesti annettavia tullietuuksia sovellettaessa EUR.1 –tavaratodistukset vahvistaa Ukrainassa kauppakamarit.

Tällöin EUR.1–tavaratodistusten 7 kohdassa ja kauppalaskuilmoituksissa on oltava maininta:

”Autonomous trade measures” tai ”Mesures commerciales autonomes”

GSP-järjestelmän soveltaminen jatkuu

EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) sovellettaessa alkuperäselvityksinä käytetään Form A –alkuperätodistuksia. Niitä vahvistavat Ukrainassa  kauppakamarit.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT