Hyppää sisältöön

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus

Julkaisuajankohta 17.5.2011 8.43
Tiedote

78/2011, RAS/LL

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 127, 14.5.2011. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien, jona EU ja Korea ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa asiaa koskevat menettelynsä päätökseen. Soveltamisen alkamisesta ilmoitetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Soveltaminen alkaa oletettavasti 1.7.2011.

Muodostettava vapaakauppa-alue

EU:n ja Korean tasavallan (KR, 0728, Etelä-Korea) välinen vastavuoroinen vapaakauppasopimus vapauttaa EU:n alkuperätuotteet tuontitullien maksamiselta Koreassa. Tuontitullit poistuvat siirtymäajan kuluessa niin, että paikalliset valmistajat voivat asteittain sopeutua tullien alenemiseen.

Valtaosa tuontitulleista poistuu heti, kun sopimus tulee voimaan. Lähes kaikkien teollisuustuotteiden tullit poistuvat kokonaan viiden vuoden kuluessa sopimuksen soveltamisen alkamisesta. Rajoitetulla joukolla arkoja maatalous- ja kalastustuotteita on yli seitsemän vuoden pituiset siirtymäajat. Riisi sekä  muutama muu erittäin arka  maataloustuote on jätetty kokonaan sopimuksen ulkopuolelle.

Tullien perustasona tullien alenemisaikatauluissa käytetään Koreassa 6.5.2007 voimassa ollutta Korean MFN-tullia ja EU:ssa edellä mainittuna päivänä voimassa ollutta EY:n yleistä tullia.

Kumpikin sopimusosapuoli poistaa tuontitullit sopimuksen mukaisesti toisen osapuolen alkuperätuotteilta.

Tullimyönnytykset

Tullien alenemisaikataulut on esitetty sopimuksen liitteessä 2-A. Ensiksi on mainittu kunkin nimikkeen tullin perustaso, josta alennukset lasketaan. Alennusaikataulut on luokiteltu seuraavasti: 0, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 10-A, 10-B, 12-A, 16-A, S-A, S-B, E  ja X. Luokka 0 tarkoittaa tuotteita, joiden tuontitullit poistuvat heti sopimuksen tullessa voimaan. Luokassa 20 tuotteiden tullit poistuvat asteittain   20 vuoden aikana  (= 21 vuosittaista alennusta, joista ensimmäinen sopimuksen tullessa voimaan vuonna 0). Luokassa E  tuontitullit säilyvät perustasolla ilman tässä sopimuksessa säädettäviä alennuksia. Luokkaan X kuuluvat tuotteet ovat tuontitullien (tason) osalta täysin sopimuksen ulkopuolella.

Koreassa (s.86)

Tuonnissa Koreaan tullitariffin ryhmien 1 – 24 maataloustuotteilla tullien alenemisaikataulu noudattaa pisimmillään luokan  20 aikataulua. Useissa maatalousnimikkeissä aikataulu on pisimmillään  luokkien 10 – 18 mukainen.  Tullien lähtötaso eräissä aroissa maatalousnimikkeissä on hyvin korkea. Riisi sellaisenaan sekä eräissä jalostetuissa muodoisaan kuuluu luokkaan X. Tullitariffin ryhmissä 07, 08, 09 ja 12 on joitakin ryhmään E kuuluvia tuotteita.

EU:n alkuperätuotteille Koreassa sovellettavat maataloustuotteiden tullittomat tariffikiintiöt on esitetty liitteessä 2-A-1. Kiintiöitä varten on määritelty vuosi yksi – vuosi 21. Vuosi 21 tarkoittaa sitä 12 kuukauden jaksoa, joka alkaa 20 vuotta sopimuksen voimaan tulon jälkeen. Tullittomat kiintiömäärät suurenevat vuosittain tiettyyn hetkeen saakka. Tämän jälkeen tulliton tuonti on joko määrällisesti rajoittamatonta tai säilyy saavuttamassaan maksimimäärässä. Kiintiöiden hallinnointiin voidaan Koreassa soveltaa lisensiointijärjestelmää.

Koreassa sovellettavat tullittomat tariffikiintiöt, sopimuksen lisäys 2-A-1 (s. 1124)

Tuotteet esimerkinomaisesti

Vuosien lukumäärä, jona aikana kiintiömäärät kasvavat vuosittain

sallittu tulliton tuontimäärä sen jälkeen, kun kiintiömäärä ei enää kasva

kiintiön ylittävien määrien tullien poistumisen luokka

0303 39 0000, eräät kampelat

13

rajoittamaton

12-A

0402:sta ja 0403:sta eräät maitovalmisteet

16

1 512 000 kg

E

0404:stä hera

11

rajoittamaton

10-B

0405:stä eräät maitorasvat

11

rajoittamaton

10

0406:sta eräät juustot

16

rajoittamaton

15, paitsi cheddar-juusto, joka vapautuu tuontitullista jo vuoden 11 alussa, eikä siihen tällöin enää sovelleta  kiintiöitä

0409 00 0000 luonnon hunaja

16

75 000 kg

E

0805 10 0000 appelsiinit

12

60 000 kg

S-B

1003 00 1000 ja 1107 10 0000 mallas ja mallasohra

16

rajoittamaton

15

1901 10 1010 ja 1901 10 1090 valmistetut kuivamaidot ja muut

11

rajoittamaton

10

2309 90 eräät rehuvalmisteet

13

rajoittamaton

12

3505 10 eräät dekstriinit

13

rajoittamaton

12

Teollisuustuotteiden tullit poistuvat Koreassa  heti sopimuksen tultua voimaan 34 eri HS-ryhmässä (26, 36, 43, 47 – 50, 52 – 63, 65 – 67, 72, 75, 77 – 81, 83, 88, 91, 93 ja 97). Muissa ryhmissä osa tulleista poistuu heti ja osa asteittain. Useimmiten tullien alenemisaikataulu noudattaa pisimmillään luokkia 3 – 7. Joillakin lähinnä yksittäisillä teollisuustuotteilla (ryhmissä 33, 35 ja 41) aikataulu on kuitenkin luokkien 10 tai 13 mukainen.

EU:ssa (s. 525)

Tuonnissa EU:iin korealaista alkuperää oleva riisi ja eräät jalostetut riisivalmisteet  kuuluvat luokkaan E. Useat tullitariffin ryhmien 02 – 08 maataloustuotteet kuuluvat luokkiin 3 tai 5. Myöskään eräät kalajalosteet, sokeri, eräät 19 ryhmän tuotteet, eräät nimikkeen 2008 tuotteet, eräät nimikkeen 2205 viinit, nimikkeen 2207 väkevä alkoholi eivätkä kaikki nimikkeiden 2401 ja 2402 tupakka ja tupakkavalmisteet  vapaudu kokonaan tuontitulleista heti sopimuksen tullessa voimaan. Nämä tuotteet kuuluvat useissa nimikkeissä luokkaan 3 tai 5.

EU:ssa  sovelletaan eräisiin hedelmiin ja vihanneksiin niin sanottua tulohintajärjestelmää (asetus 1580/2007, 135-139 artikla). Korean sopimuksessa tätä järjestelmää sovelletaan muunnettuna lisäyksen 2-A-2 mukaisesti (s. 1132). Tuotteista kannettavat arvotullit (%) poistuvat sopimuksen liitteessä 2-A esitetyn aikataulun mukaisesti (luokat). Erityiset paljoustullit (euroa/100 kg) eivät poistu liitteessä 2-A esitetyn aikataulun mukaisesti. Paljoustullien poistumisaikataulu riippuu tuotteesta lisäyksen 2-A-2 mukaisesti. Osalla tuotteista paljoustulli poistuu heti sopimuksen voimaan tullessa (esimerkiksi kurkku, päärynät, eräät kirsikat ja eräät rypälemehut).  Osalla tuotteista paljoustulli poistuu lisäyksessä 2-A-2 esitetyn aikataulun mukaisesti viimeistään vuoden n:o 15 ensimmäisenä päivänä (eräs omenalajike vasta vuoden n:o 20 ensimmäisenä päivänä). Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi artisokat, eräät mandariinit, sitruunat, viinirypäleet, omenat, aprikoosit, nektariinit, persikat ja luumut. Osalla tuotteista paljoustulli ei poistu lainkaan. Tällaisia tuotteita ovat tomaatit, appelsiinit, monrealit (monreales)  ja satsumat.

Korean alkuperää olevien teollisuustuotteiden tullit poistuvat tuonnissa EU:iin  pääsääntöisesti heti. On kuitenkin joukko tuotteita, jotka kuuluvat lähinnä luokkiin 3 tai 5 eli näistä tuotteista kannettavat tullit poistuvat asteittain. Esimerkkejä tällaisista tuotealoista:

Tullitariffin ryhmä tai nimike

Esimerkinomainen kuvaus  tuotteesta

Tullien poistuminen, luokka

2711 12 11

3

2917 36 00

Tereftalaattihappo ja sen suolat

3

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

5

3903:sta ja 3907:stä

3

4011, 4012 ja 4013

eräät kumirenkaat

3

4202:sta ja 4203:sta

eräät nahkatavarat

3

4410:stä, 4411:sta ja 4412:sta

eräät puutuotteet

3

5107 ja 5112

villalanka, jossa villaa vähint. 85 %

5

6402:sta ja 6403:sta

eräät jalkineet, jotka soveltuvat sekä naisille että miehille

3

6909, 6911, 6912 ja 6914:sta

erityiskeramiikka, pöytä-, posliini- ja kivituotteita

3

7007 21 20

turvalasi moottoriajoneuvoihin

3

74:stä

eräät kuparituotteet

3

82:sta

eräät veitset, veitsisetit ja eräät aterimet setissä

3

8427:stä ja 8482:sta

mm. eräät trukit

3

8511:sta, 8513:sta, 8516:sta, 8517:sta, 8521:stä, 8526:sta, 8527:stä ja 8528:sta

useat yksittäiset sähkölaitteet, mm. mikroaaltouunit, eräät monitorit ja eräät vastaanottimet

3 tai 5

8701:stä, 8703:sta, 8704:stä, 8706:sta, 8707:stä ja 8712:sta

eräät traktorit, eräät moottoriajoneuvot, eräät moottoriajoneuvojen osat, eräät polkupyörät ja niiden eräät osat

3 tai 5

8802:sta

eräät pienet helikopterit ja eräät pienet lentokoneet

3

9607 19 00

eräät vetoketjut

3

Alkuperäsäännöt (sopimuksen pöytäkirja 1)

Sopimuksen alkuperäsäännöt noudattavat pääosin samanlaista rakennetta kuin muidenkin tullietuussopimusten alkuperäsäännöt. Merkittävä ero verrattuna voimassa oleviin muihin sopimuksiin on se, että  säännöksiin ei sisälly mahdollisuutta viranomaisen vahvistaman alkuperätodistuksen käyttämiselle (EUR.1-tavaratodistus). Viejän on aina itse laadittava alkuperäilmoitus. Tämän vuoksi myös satunnaisten viejien tulee hakeutua valtuutetuiksi viejiksi jättämällä lupahakemus tulliin.


Hakemuslomake valtuutetuksi viejäksi: www.tulli.fi > sivun alalaidassa keskellä ”yrityksille” > lomakkeet > muita tullilomakkeita > ”295s - Valtuutetun viejän hakemuslomake” sekä erikseen hakemuksen liite ” 295s liite”

tai suoraan hakemukseen:
tulli.fi/fi/lomakkeet/295.rtf

Alkuperäsääntöpöytäkirjan alussa (1 artikla) on määritelmät sääntöjen yleisimmille käsitteille.

Kahdenvälinen kumulaatio: Sekä Korea että EU voivat hyödyntää toistensa alkuperäaineksia omassa valmistustoiminnassaan tuotteen alkuperäaseman kerryttämiseksi. Yhteisön alkuperäainesta voidaan käyttää Koreassa jatkojalostukseen. Tällöin tämä aines saavuttaa Korean alkuperän, jos sitä valmistetaan taikka jalostetaan Koreassa enemmän kuin niin sanottujen riittämättömien toimenpiteiden verran.

Sopimusosapuolessa kokonaan tuotetut tuotteet on lueteltu pöytäkirjan 4 artiklassa.

Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat pöytäkirjan liitteessä II. Ne vastaavat rakenteellisesti muissa etuuskohtelusopimuksissa olevia sääntöjä. Tekstiili- ja vaatetustuotteilla on säilytetty vaatimus kaksivaihevalmistuksesta alkuperäaseman saavuttamiseksi.

Esimerkiksi eräitä ajoneuvoja koskevat nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat hieman sallivammat kuin muissa sopimuksissa. Ei-alkuperää olevien raaka-aineiden osuus lopputuotteen vapaasti tehtaalla –hinnasta saa olla hieman suurempi  (45 %) kuin muissa sopimuksissa (40 %) seuraavasti:

HS nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3)                             tai                             (4)

8701 - 8707
ja 8712

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat; korit ja alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten; polkupyörät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 45 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8708 - 8711
ja 8713 -
8716

Nimikkeiden 8701–8705 ja 8711–8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet; Moottoripyörät; Trukit ja niiden osat; pyörätuolit; lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden osat; Perävaunut ja puoliperävaunut sekä niiden osat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Nimikekohtaisten alkuperäsääntöjen yksipuoliset helpotukset Korealle (poikkeukset, derogaatiot) ovat pöytäkirjan liitteessä IIa. Liitteessä on vahvistettu Korealle vaihtoehtoiset  nimikekohtaiset alkuperäsäännöt tietyille tuotteille. Näitä helpotettuja sääntöjä sovelletaan vuosittaisten kiintiöiden rajoissa eräille kalajalosteille, eräille kekseille, eräille savukkeille sekä eräille tekstiilituotteille (52 ryhmästä eräät puuvillalangat, nimikkeestä 5408 eräät kudotut kankaat ja 55 ryhmästä eräät langat). Näitä helpotettuja sääntöjä sovellettaessa alkuperäilmoituksessa on  oltava seuraava englanninkielinen maininta:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol . . .” (ja pöytäkirjan numero)

Kalajalosteita koskevan poikkeuksen soveltaminen edellyttää ylimääräisiä asiakirjatodisteita valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista. Niinikään tiettyjä tekstiilejä koskevan poikkeuksen soveltaminen edellyttää  ylimääräisiä asiakirjatodisteita värjäämättömän kankaan arvon osuudesta  lopputuotteessa.

Riittävästi valmistettuja tuotteita koskeviin säännöksiin on tullut lievennys eräässä rajatussa tapauksessa seuraavasti (5 artiklan 1 b alakohta):

b) jos ei-alkuperäaineksia ja alkuperäaineksia käsitellään siten, että tuloksena on ei-alkuperätuote, ja jos tätä tuotetta käytetään myöhemmin toisen tuotteen valmistuksessa, huomioon otetaan ainoastaan sen sisältämät ei-alkuperäainekset.

Pöytäkirjan selittävissä huomautuksissa (huomautukset 3 ja 4) on täsmennetty, kuinka edellä mainittua säännöstä sovelletaan ei-alkuperäaineksen arvon määrittämiseksi.

Yleinen toleranssisääntö on 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla hinnasta (5 artiklan 2 kohta). Säännöstä ei sovelleta HS-nimikkeistön ryhmiin 50-63.

Riittämättömät valmistustoimet ovat 6 artiklassa. Siinä on mainittu muun ohella myös pakkausten vaihtaminen, sokerin maustaminen, kiteisen sokerin jauhaminen, sokerin sekoittaminen minkä tahansa ainesten kanssa (engl. mixing of sugar with any material) sekä  testaus tai kalibrointi. Riittämättömiin toimenpiteisiin liittyvissä selittävissä huomautuksissa (huomautus 5) on selostettu, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”yksinkertainen” (esimerkiksi ”yksinkertainen” maalaaminen):


5. Sovellettaessa 6 artiklaa ’yksinkertainen’ kuvaa toimintoja, jotka eivät vaadi erityistaitoja eivätkä sellaisia koneita, kojeita tai laitteita, jotka on valmistettu tai asennettu erityisesti kyseisen toiminnon suorittamista varten. Yksinkertainen sekoittaminen ei kuitenkaan sisällä kemiallista reaktiota. Kemiallisella reaktiolla tarkoitetaan (myös biokemiallista) prosessia, jossa syntyy uusi molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia sidoksia tai atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu.

Kirjanpidollisen materiaalinerottelun säännökset ovat  11 artiklassa. Säännökset mahdollistavat keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten yhteisvarastoinnin.  Menettelyä sovellettaessa on pystyttävä varmistumaan siitä, että tietyn vertailujakson aikana vain se määrä tuotteita voi saada alkuperäaseman, joka määrä olisi voinut saada tämän aseman myös raaka-aineiden erillisvarastoja käytettäessä.  Samanlaiset tai keskenään korvattavissa olevat ainekset on määritelty seuraavasti (huomautus 7):


7. Sovellettaessa 11 artiklaa samanlaisilla tai keskenään korvattavissa olevilla aineksilla tarkoitetaan aineksia, jotka ovat samankaltaisia ja joiden kaupallinen laatu ja tekniset sekä fyysiset ominaisuudet ovat samat ja joita ei ole mahdollista tunnistaa alkuperän perusteella enää sen jälkeen, kun ne on sisällytetty valmiiseen tuotteeseen.

Viiteajanjakson pituutta ei ole alkuperäsääntöpöytäkirjassa määritelty.

Sekä Korea että EU voivat  vaatia omilta toimijoiltaan, että kirjanpidollisen materiaalinerottelun soveltaminen edellyttää tulliviranomaisen etukäteen antamaa lupaa. Näin meneteltäessä tulliviranomaiset voivat myöntää luvan  tarpeelliseksi katsomillaan edellytyksillä. Tulliviranomaiset valvoisivat luvan käyttöä ja voisivat peruuttaa luvan, jos lupaehtoja ei noudateta.

Alueelliset vaatimukset: Tuotteen alkuperäasema tulee saavuttaa sopimuspuolen omalla alueella (poikkeuksena kahdenvälisen kumulaation soveltaminen). Tähän perusedellytykseen on säädetty poikkeuksia Korealle (12 artiklan 3 kohta). Joillekin Koreassa valmistettaville tuotteille voidaan tulla sallimaan, että niitä saadaan valmistaa  Korean  ulkopuolella  Korean niemimaalla ulkoisen jalostuksen menettelyssä. Ainekset tulisi viedä Koreasta ja ne tulisi jälleentuoda Koreaan sen jälkeen, kun niitä on valmistettu  tietyillä Korean niemimaan ulkoisen jalostuksen vyöhykkeillä (pöytäkirjan liite IV s. 1412).

Suoran kuljetuksen säännös on 13 artiklassa seuraavasti:


1. Tämän sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan osapuolten välillä. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleen lastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteita ei lasketa vapaaseen liikkeeseen kauttakuljetus- tai varastointimaassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Näiden edellytysten täyttymisen osoittamisesta on säädetty 13 artiklan 2-kohdassa.

Raaka-aineiden tullien palauttaminen: Alkuperätuotteen valmistuksessa käytettävien ainesten osalta maksettavien tullien palauttaminen ei ole kiellettyä sovellettaessa valmistuksessa  sisäisen jalostuksen menettelyä (14 artikla). Tilannetta kuitenkin seurataan tuontiraaka-aineita koskevien tilastojen avulla. Tullien palauttamista voidaan seurannan perusteella  tuotekohtaisesti rajoittaa. Käyttöön voidaan ottaa myös vain osittaisen tullien palauttamisen salliminen (5 % kannettaisiin).

Alkuperäselvitykset

Alkuperäselvityksenä käytetään ainoastaan alkuperäilmoitusta (origin declaration). Viejä laatii tämän ilmoituksen kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun sellaiseen  kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteet on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti. Alkuperäilmoituksen tekstin malli on pöytäkirjan liitteessä III seuraavasti:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita  (2).

이 서류(세관인증번호...(1))의 적용대상이 되는 상품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 상품은…(2)의 특혜원산지상품임을 신고한다.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen sellaiselle lähetykselle, joka sisältää alkuperätuotteita enintään 6 000 euron arvosta. Muun kuin valtuutetun viejän on aina allekirjoitettava tämä ilmoitus.

Valtuutettu viejä voi laatia alkuperäilmoituksen minkä tahansa arvoiselle   alkuperätuotteiden lähetykselle. Alkuperäilmoitukseen tulee sisällyttää tulliviranomaisen myöntämän luvan numero.

Suomessa myönnettävän valtuutetun viejän lupanumero alkaa aina maakoodilla eli FI/ . . .   .

Tämän sopimuksen nojalla Korean ja EU:n välisessä alkuperätuotteiden kaupassa ei ole mahdollista hakea tullin vahvistamaa alkuperätodistusta (EUR.1-tavaratodistusta). Näin ollen kaikkien viejien tulee hakeutua valtuutetuiksi viejiksi, jos ne  haluavat antaa alkuperäilmoituksia viennissä Koreaan yli 6 000 euron arvoisille yhteisön alkuperätuotteille. Se on ainoa vaihtoehto. Valtuutetun viejän aseman saaminen Korean sopimuksen nojalla ei edellytä säännöllistä vientiä, koska viejällä ei ole mahdollisuutta hakea tullilta viranomaisen vahvistamaa alkuperätodistusta.

Tällä hetkellä voimassa olevia tullipiirien jo myöntämiä valtuutetun viejän lupia   voidaan käyttää viennissä Koreaan, vaikka lupapäätöksen liitteessä ei mainitakaan Koreaa. Jo voimassa olevat lupapäätökset kattavat siis muissa etuuskohtelusopimuksissa tarkoitettujen kauppalaskuilmoitusten ja EUR-MED-kauppalaskuilmoitusten lisäksi myös Korean sopimuksessa tarkoitetut alkuperäilmoitukset.

Lupapäätösten kohtaa 10 tulee kuitenkin soveltaa siten, että viejän on säilytettävä vähintään viisi vuotta kopiot alkuperäilmoituksia sisältävistä kauppalaskuista ja kaikki muu vientituotteiden alkuperään liittyvä asiakirja-aineisto (todistusaineisto). Myös mahdolliset tavarantoimittajilta saadut hankkijan ilmoitukset tulee säilyttää ja olla tullin saatavilla viisi vuotta.

Alkuperäilmoitus laaditaan  silloin, kun tavara viedään. Ilmoitus voidaan laatia myös viennin jälkeen, jos ilmoitus esitetään tuontimaassa kahden vuoden sisällä tuonnista. Jälkikäteen laadittu alkuperäilmoitus voidaan hyväksyä tuontimaassa myös muun ajanjakson kuin kahden vuoden sisällä tuonnista, jos tuontimaan lainsäädännössä on määritetty tällainen muu ajanjakso.

Viejän  laatima alkuperäilmoitus on voimassa  12 kuukautta sen laatimisesta vientimaassa. Tullietuuskohtelua on haettava tuontimaassa ilmoituksen voimassaoloaikana.

Tuojamaan tulliviranomaiset voivat vaatia tuojalta tuontitulli-ilmoitukseen tuojan vakuutuksen siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksessa tarkoitetut edellytykset (19 artikla).

Poikkeukset alkuperäilmoituksen esittämisestä (21 artikla) eli alkuperäselvitystä ei vaadita tietyin lisäedellytyksin:

Ei-kaupalliset lähetykset

Edellytys

Arvoraja tuonnissa EU:iin

Arvoraja tuonnissa Koreaan

Pienlähetys

Yksityishenkilöltä toiselle yksityishenkilölle

500 euroa

1 000 US dollaria

Matkustajien tuomiset

Henkilökohtaiset matkatavarat

1 200 euroa

1 000 US dollaria

Alkuperään liittyvää hallinnollista viranomaisyhteistyötä koskevat säännökset ovat pöytäkirjan 26 – 30 artiklassa. Alkuperäilmoitusten jälkitarkastusmenettely (verifioinnit) vastaa  muissa etuuskohtelusopimuksissa tarkoitettuja vastaavia menettelyjä. Korean kanssa käytävässä kaupassa virheellisen alkuperäselvityksen  laatiminen  ei voi olla viranomaisen virhe. Viejä laatii nämä alkuperäilmoitukset aina itse. Näin ollen viejällä ei ole mahdollisuutta saada alkuperätuotteiden vientilähetyksille viranomaisen vahvistamaa alkuperätodistusta (vrt. tulliviranomaisen vahvistama EUR.1 –tavaratodistus).

Pöytäkirjan selittävissä huomautuksissa (huomautus 9) on mainittu ne erityiset tilanteet, joissa etuuskohtelu voidaan evätä ilman alkuperäilmoituksen jälkitarkastusta:


9. Etuuskohtelu voidaan evätä vain seuraavista syistä ilman alkuperäselvityksen tarkastusta, sillä alkuperäselvitystä voidaan pitää pätemättömänä, kun

a) suoraa kuljetusta koskevia 13 artiklan vaatimuksia ei ole täytetty;
b) alkuperäselvitys esitetään jälkikäteen tavaroille, jotka on alunperin tuotu vilpillisellä tavalla;
c) alkuperäselvityksen on antanut viejä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuolesta;
d) tuoja jättää esittämättä alkuperäselvityksen tuojaosapuolen tulliviranomaisille tuojaosapuolen lainsäädännössä määritetyn ajanjakson kuluessa.

Siirtymäsäännökset matkalla tai varastoituna oleville tuotteille (34 artikla):

34 artikla
Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset 
Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina, osapuolissa tai väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos kahdentoista kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen tulliviranomaisille esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT