Hyppää sisältöön

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus

Julkaisuajankohta 10.3.2011 15.06
Tiedote

34/2011, RAS/LL

Vastavuoroisen vapaakauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa ennakkotietojen mukaan 1.7.2011. Euroopan parlamentti on jo  hyväksynyt sopimuksen. Sopimusta ei kuitenkaan ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Vain siinä julkaistava sopimusteksti  on lainvoimainen.

Viejän on oltava valtuutettu viejä; Alkuperäilmoitus

Tullietuuden saaminen toisen sopimuspuolen alkuperätuotteille edellyttää viejän laatiman alkuperäilmoituksen olemassaoloa/esittämistä  tuonnissa.

Merkittävä ero verrattuna voimassa oleviin muihin sopimuksiin on se, että  säännöksiin ei sisälly mahdollisuutta viranomaisen vahvistaman alkuperätodistuksen käyttämiselle (EUR.1-tavaratodistus). Viejän on aina itse laadittava alkuperäilmoitus. Tämän vuoksi kaikkien viejien (myös satunnaisten) tulee hakeutua valtuutetuiksi viejiksi jättämällä lupahakemus tulliin. Jos viejällä  jo on Suomen  tullin myöntämä valtuutetun viejän asema lupanumeroineen kauppalaskuilmoitusten laatimiseksi, niin uutta lupapäätöstä ei ensivaiheessa tarvitse hakea Koreaan vientiä varten alkuperäilmoitusten laatimiseksi.

Hakemuslomake valtuutetuksi viejäksi: Lomakkeet > muita tullilomakkeita > ”295s - Valtuutetun viejän hakemuslomake” sekä erikseen hakemuksen liite ” 295s liite” tai suoraan hakemukseen.

Poikkeuksena ovat enintään 6 000 euron arvoiset alkuperätuotteiden lähetykset. Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen sellaiselle lähetykselle, joka sisältää alkuperätuotteita enintään 6 000 euron arvosta. Muun kuin valtuutetun viejän on aina allekirjoitettava tämä ilmoitus.

Valtuutettu viejä voi laatia alkuperäilmoituksen minkä tahansa arvoiselle   alkuperätuotteiden lähetykselle. Alkuperäilmoitukseen tulee sisällyttää tulliviranomaisen myöntämän luvan numero.

Viejä laatii tämän ilmoituksen kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun sellaiseen  kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteet on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti. Alkuperäilmoituksen tekstin malli on pöytäkirjan liitteessä III seuraavasti:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita  (2).

이 서류(세관인증번호...(1))의 적용대상이 되는 상품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 상품은…(2)의 특혜원산지상품임을 신고한다.

Siirtymäsäännökset sopimuksen voimaan tullessa matkalla tai varastoituna oleville tuotteille ovat sopimuksen 34 artiklassa.

Tullinalennusaikataulut Koreassa ja EU:ssa

Sopimus ja sen liitteet on julkaistu Euroopan komission sivustolla seuraavassa osoitteessa:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Tullinalennusaikataulut on nähtävissä  sopimuksen  liitteessä 2-A (Annex 2-A).

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT