EU-komission tiedotuskampanjalla lisätään tietoutta brexitin tuomista muutoksista

8.3.2019 10.47
Tiedote

Komissio tehostaa apuaan EU:n yrityksille tulliasioissa Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettoman eron varalta. Tiedotuskampanja on osa komission käynnissä olevia toimia, joihin ryhdyttiin Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2018 hyväksymien päätelmien johdosta. Kampanja on kohdennettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Komission tiedotuskampanjalla pyritään lisäämään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 30. maaliskuuta jälkeen kauppaa käyvien yritysten tietoja siitä, miten ne voivat tehdä kaupankäynnistä mahdollisimman sujuvaa brexitin jälkeen. Jos EU:n yrityksille aiheutuvat merkittävät häiriöt halutaan välttää, on tärkeää valmistautua siihen, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee EU:n ulkopuolinen maa, ns. kolmas maa.

Komission viestintäkampanjan tavoitteena on lisätä tietämystä brexitin aiheuttamista muutoksista EU:n sisäkaupassa. Kaupankäynnin jatkamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen erottua EU:sta ilman sopimusta yritysten tulee

  • arvioida, onko niillä tarvittavat tekniset ja inhimilliset valmiudet hoitaa tulliselvitys ja noudattaa tullisääntöjä, esimerkiksi etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäsääntöjen osalta
  • harkittava erilaisten Tullin myöntämien lupien ja -rekisteröintien hankkimista toimintansa helpottamiseksi, jos Yhdistynyt kuningaskunta kuuluu niiden toimitusketjuun
  • otettava yhteyttä Tulliin selvittääkseen, mitä muita valmistelutoimia on mahdollista toteuttaa.

Komissio on julkaissut materiaalia, joihin on koottu tietoa brexitin vaikutuksista, ml. viiden kohdan muistilistan.

Sopimuksettoman EU-eron kokonaisvaikutuksia ei voida lieventää.

Komission 18.2.2019 julkaisema tiedote

Lisätietoja tulli.fi:
Henkilöasiakkaat
Yritysasiakkaat
Videotallenne Brexit vaikutuksista tulliselvitykseen

Lisätietoa muilta sivustoilta:
EU komissio
Ulkoministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Verohallinto
Britannian viranomaisten verkkosivusto

Brexit