Hyppää sisältöön

Etelä-Afrikan tariffikiintiöitä koskeva asetus julkaistu

19.12.2016 8.37
Tiedote

119/2016, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen Etelä-Afrikasta peräisin olevia tiettyjä maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Asetus N:o 2016/2253; julkaistu EUVL L 340/15.12.2016, s. 50–56. Asetusta sovelletaan takautuvasti 1.11.2016  alkaen.

Avataan unionin tariffikiintiöt Etelä-Afrikasta peräisin oleville tavaroille liitteessä esitetyn mukaisesti. Tariffikiintiöitä hallinnoidaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti.

Keskeytetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 2793/1999 soveltaminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan 4 mukaisesti.

Komissio on lisännyt tariffikiintiöt kiintiöjärjestelmäänsä ja kiintiöpyynnöt tehdään normaalisti tulli-ilmoituksella. 1.11.2016 alkaen asetuksen julkaisupäivään asti tehtyihin tulli-ilmoituksiin kohdistuvat kiintiöpyynnöt tehdään maahantuonnin oikaisulle lähetettävällä oikaisuhakemuksella.

Asetuksessa tarkoitetut tariffikiintiöt jaetaan ensimmäistä kertaa 13.1.2017. Myös oikaisun kautta tehtävät kiintiöpyynnöt on lähetettävä komissiolle tuohon päivään mennessä, jotta ne osallistuvat kiintiöiden ensimmäiseen jakoon.

Asiasta aikaisemmin tiedotteissa 101/2016 ja 89/2016.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT